VZDĚLÁVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zobrazit: VZDĚLÁVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nově příchozí z Ukrajiny

V Ostravě na Černé louce funguje Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), kde by se měli všichni nově příchozí z Ukrajiny zaregistrovat. Na jednom místě se tak zajistí pomoc s ubytováním, přihlášením k pobytu (vyřízení víza za účelem strpení), přihlášení ke zdravotnímu pojištění, apod. K dispozici jsou i pracovníci ÚP, psychologové, tlumočníci, zdravotníci.

KACPU následně informuje pracovníky sociálních věcí, OSPOD v rámci jednotlivých MO a ti poskytnou příchozím pomoc v sociální oblasti, informují je, kde by se mohly děti přihlásit do škol, vyřídit sociální dávky atd.

Školství

Aktualizace ze dne 23.05.2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podpory Ukrajině spustilo informační web studyin.cz/ukraine, kde na jednom místě jsou ucelené informace o programech, studijních oborech a kurzech na českých vysokých školách.

Zápisy do MŠ a ZŠ pro ukrajinské děti/žáky (dále „cizince“) jsou stanoveny od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022.

VÝZVA MŠMT – ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022
Výzva je zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR. Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.
Termín pro podání žádostí od 11.04.2022 do 31.05.2022.
– Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Masár, email: vyzvy.ukrajina@msmt.cz, tel. č. 234 811 246
– Více informací naleznete ZDE.
– Výzva ke stažení ZDE.


VÝZVA MŠMT – JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY 2022
Výzva je zaměřena na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 14 až 18 let migrující z Ukrajiny. Účelem výzvy bude zejména zvýšit jazykové dovednosti v českém jazyce a eliminovat předčasné odchody ze vzdělávání z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka.
– Termín pro podání žádostí od 11.04.2022 do 31.05.2022.
– Kontaktní osoba: Ing. Tereza Humlová, email: vyzvy.ukrajina@msmt.cz,
– Více informací naleznete ZDE.
– Výzva ke stažení ZDE.

DOKLÁDÁNÍ OČKOVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ BEZ OČKOVACÍHO PRŮKAZU
Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví připravilo návod, jak mohou rodiče „dálkově“ získat potvrzení o očkování svého dítěte, pokud si s sebou při útěku nestihli vzít očkovací průkazy či jinou zdravotní dokumentaci.
Více informací vč. informací v ukrajinštině naleznete ZDE.

PÉČE O UKRAJINSKÉ DĚTI
Fakultní nemocnice Ostrava otevřela UA pointy – nízkoprahové ambulance pro děti i dospělé obyvatele Ukrajiny, kteří ze země uprchli po vypuknutí válečného konfliktu. Ambulance by měly lidem zajistit primární zdravotní péči, než si najdou svého praktického lékaře a jsou v provozu v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

– Péči nabízí i společnost MALÉ ZDRAVÍ (praktický lékař pro děti a dorost), spolu se sesterskou společností MOJE AMBULANCE (síť praktických lékařů pro dospělé) – na svých pobočkách poskytují bezplatnou lékařskou péči uprchlíkům z Ukrajiny.

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO UKRAJINSKÉ RODINY
Nabídka obsahuje více než 100 nabídek sportovních, tanečních, kulturních a dalších aktivit, dětských a rodinných center a skupin.
Nabídka ke stažení ZDE.

UČEBNICE PRO UKRAJINSKÉ DĚTI V ČR ZDARMA
Učebnice poskytuje nakladatelství FRAUS, které spolupracuje s ukrajinským nakladatelstvím RANOK.
Učebnice naleznete ZDE.

ONLINE VÝUKA UKRAJINSKÝCH DĚTÍ – Ministerstvo školství Ukrajiny
Ministerstvo školství Ukrajiny zřídilo online výuku pro své žáky, připojit se je možné odkudkoli, včetně zahraničí, návody k připojení a podrobné informace najdete na tomto webu

REALIZACE KURZŮ ČESKÉHO JAZYKA PRO DOSPĚLÉ UKRAJINCE NA ZŠ A SŠ V OSTRAVĚ
Aktuální nabídku kurzů českého jazyka na základních a středních školách v Ostravě pro osoby starší 18 let naleznete ZDE.

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCECentrum na podporu integrace cizinců
Centrum na podporu integrace cizinců v Ostravě nabízí aktuálně bezplatnou výuku českého jazyka také pro dospělé osoby.
Podrobné informace naleznete ZDE.

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO UKRAJINCE – Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě nabízí uprchlíkům z Ukrajiny kurz českého jazyka pro začátečníky.
Kde: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Prokešovo náměstí 9, 702 00 Ostrava.
Kdy: 2x týdně, vždy v pondělí a středu od 16:00 hod. do 17:30 hod.
Lektor: Mgr. Jiří Staňa
Kapacita kurzu je 15 účastníků.
V případě zájmu nebo dotazů se obraťte na email poradna@msvk.cz
Více informací naleznete ZDE.

KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO UKRAJINCE – Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.
RC Chaloupka nabízí kurzy českého jazyka a konverzaci v českém jazyce.
Kurzy českého jazyka:
Úterý 9:00 – 10:30 a 10:30 – 12:00
Pátek 12:00 – 13:30 a 13:30 – 15:00
Konverzace v českém jazyce
Středa 18:30 – 20:00
V případě jakýkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Barboru Brusovou, tel. č. + 420 603 281 708, e-mail: brusova@chaloupkaostrava.cz

INTENZIVNÍ KURZY ČEŠTINY PRO UKRAJINCE – Ostravská univerzita
Ostravská univerzita nabízí třítýdenní kurzy češtiny pro zájemce o studium na Ostravské univerzitě, kteří přišli z Ukrajiny do Česka po 24. únoru 2022 a chtějí se přihlásit ke studiu na Ostravské univerzitě a v září začít studovat v českých studijních programech. Výuka je 3 vyučovací hodiny denně.
Přihlásit se na intenzivní kurz češtiny je možné ZDE.
Termíny:
11. dubna – 30. dubna 2022 – začátečníci, 2 skupiny (2×12 studentů)
– 23. května – 10. června 2022 – začátečníci, 2 skupiny (2×12 studentů)
– 13. června – 1. července 2022
– 15. srpna – 2. září 2022
– 5. září – 23. září 2022


ONLINE KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO UKRAJINCE – Ostravská univerzita
Ostravská univerzita nabízí také online výuku českého jazyka pro Ukrajince na platformě Moodle s videolekcemi a dalšími pracovními materiály pro samostudium.
Tématy lekcí jsou základní konverzační fráze, orientace ve městě, vyřizování na úřadě, návštěva lékaře, ve škole a další. Kurz je vhodný jak pro veřejnost, tak jako rozšíření intenzivních třítýdenních kurzů pro ukrajinské uchazeče o studium v českých programech na Ostravské univerzitě.
Do kurzu Čeština pro Ukrajince se můžete zaregistrovat prostřednictvím formuláře. Na zadanou emailovou adresu následně přijde e-mail s přístupovými údaji na platformu Moodle.
Kurzy zajišťuje Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Příručka pro rodiče v českém jazyce ke stažení ZDE.
Příručka pro rodiče v ukrajinském jazyce ke stažení ZDE.

RC CHALOUPKA – AKTIVITY PRO UKRAJINSKÉ RODINY
RC Chaloupka nabízí aktivity pro ukrajinské rodiny
klub seniorů každé pondělí 10:00-12:00, leták ke stažení ZDE.
neformální předškolní centrum od úterý do pátku 8:00-11:00, leták ke stažení ZDE.
Kontakt: Mgr. Barbora Brusová, tel. č. 603 281 708, email: brusova@chaloupkaostrava.cz

INTEGRACE A VZDĚLÁVÁNÍ
Česká školní inspekce (ČŠI) poskytne školám metodickou podporu s cílem pomoci přímo na místě zvlád­nout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému, s jejich začle­ňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí.
ČŠI bude provádět metodicky orientované návštěvy škol s vyšším počtem ukrajinských dětí a v dohodě se školou pomůže na místě řešit témata, která budou v danou chvíli pro danou školu relevant­ní. Školy se však mohou o podporu přihlásit i samostatně prostřednictvím InspIS HELPDESK.
Více informací
Česká verze ke stažení ZDE.
Ukrajinská verze ke stažení ZDE.
MŠMT vydalo metodické komentáře k zákonu LEX Ukrajina pro oblast regionálního školství – zákon č. 67/2022 Sb. více informací naleznete ZDE.
Na děti/žáky cizince se obecně vztahuje povinné předškolní vzdělávání a povinná školní docházka (§ 34a a § 36 školského zákona).

Školní docházku musí děti zahájit ve lhůtě do 3 měsíců od vstupu na české území.
Pokud školu osloví rodiče či příbuzní dítěte, kteří ještě nemají vízum, je potřeba nejdříve vyřídit registraci. Děti je možné přihlásit do MŠ v rámci celé Ostravy.  V případě nástupu do ZŠ kontaktujte školu v místě pobytu zde.

Školy dostávají průběžně do svých datových schránek informace MŠMT, stanoviska, metodiky, manuály a doporučení ohledně vzdělávání ukrajinských dětí. www.edu.cz/ukrajina/.

Psychologickou, speciálně pedagogickou i sociálně pedagogickou pomoc dětem zajišťují na ZŠ v Ostravě školní poradenská pracoviště, kde jsou k dispozici školní psychologové, sociální pedagogové, speciální pedagogové atd. V případě, že dítě bude v základní škole, ve které nepůsobí školní psycholog mohou se rodiče obrátit na: Krizové centrum Ostrava, Tel.: 596 110 882-3, Mobil: 732 957 193, Ruská 94/29, Ostrava – Vítkovice, E-mail: krizovecentrum@kriceos.cz a Centrum psychologické pomoci, Hornická 2806/84, Ostrava, 702 00, Telefon: 777 499 639, E-mail: nrp@cepp.cz.

Rodiče by neměli zapomenout na zápis do MŠ a ZŠ pro školní rok 2022/2023.
Do ZŠ – duben (školy mají termíny na svých webových stránkách) a do MŠ mají mateřské školy v Ostravě termín 2.-6. května 2022.

V rámci adaptace, navázání sociálních kontaktů atd. jsou připravena všechna střediska volného času a dům dětí a mládeže zajistit dopolední i odpolední aktivity pro děti.

Překladatelské a tlumočnické služby jsou bezplatně poskytovány pro MŠ, ZŠ, SŠ, PPP a SPC, které zajišťuje NPI. Kontakty na krajské koordinátory NPI naleznete zde.

Podrobné a detailní informace, jak začlenit děti do kolektivu naleznete na Integrace cizinců (npi.cz).

Na ukrajinské děti zapsané do MŠ a ZŠ, dostávají školy finance z rozpočtů – Školský zákon.

Děti nad rámec kapacity zapsané ve školském rejstříku není možné k předškolnímu a školními vzdělávání přijímat.

Doporučení MŠMT pro práci se školními kolektivy ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině

KRIZOVÁ INFOLINKA MŠMT: 234 811 246 (PO až PÁ – 8 až 16 hod.)

Materiály a letáky pro školy

Válka na Ukrajině – podpora a užitečné materiály pro pedagogy (Člověk v tísni)

Jak mluvit s dětmi o válce (Locika)

Materiály o válce a dětech v ukrajinštině (Locika)

________________________________________________________________________________________________________________

Chci pomoci. Kam směřovat svoji nabídku?

Stojíme za Ukrajinou

Člověk v tísni

Skautský institut

________________________________________________________________________________________________________________

Metodické materiály Národního pedagogického institutu České republiky

Jak s dětmi komunikovat o událostech na Ukrajině, na co dát pozor v kontextu klimatu školy. Témata a motivy k citlivé diskuzi, používejte tyto materiály ve výuce, dejte je na školní FB a mějte je k dispozici vytištěné pro potřeby žáků.

Můžeme si navzájem pomáhat – pro žáky na prvním stupni

Chceme si navzájem pomáhat – pro žáky na druhém stupni

Budeme si navzájem pomáhat – pro žáky středních škol a gymnázií

________________________________________________________________________________________________________________

Informace o vzdělávání cizinců v Česku – právní rámec, základní informace

Vzdělávání dětí cizinců – česky

Vzdělávání dětí cizinců – ukrajinsky

Letáky ke stažení

Vzdělávání dětí cizinců – česky

Vzdělávání dětí cizinců – ukrajinsky

________________________________________________________________________________________________________________

Další důležité odkazy ke vzdělávání cizinců v Česku

Krabička první záchrany pro učitele: první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě

Tlumočnické a překladatelské služby – bezplatné

Adaptační koordinátoři

Vše podstatné k tématu integrace cizinců

Zdroj: https://www.npi.cz/aktuality/5858-valka-na-ukrajine-informace-pro-skoly