VZDĚLÁVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zobrazit: VZDĚLÁVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ – AKTUÁLNÍ INFORMACE

Nově příchozí z Ukrajiny

V Ostravě funguje Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), kde by se měli všichni nově příchozí z Ukrajiny zaregistrovat. Na jednom místě se tak zajistí pomoc s ubytováním, přihlášením k pobytu (vyřízení víza za účelem strpení), přihlášení ke zdravotnímu pojištění, apod. Aktuální provozní dobu KACPU naleznete ZDE. KACPU v Ostravě přesouvá na novou adresu Dr. Malého 1356/17, Ostrava.

KACPU následně informuje pracovníky sociálních věcí, OSPOD v rámci jednotlivých MO a ti poskytnou příchozím pomoc v sociální oblasti, informují je, kde by se mohly děti přihlásit do škol, vyřídit sociální dávky atd.

Školství

Aktualizace ze dne 08.09.2022

Školní rok 2022/2023 na všech základních školách, středních školách, ZUŠ a konzervatořích začal 1.9.2022. Děti z Ukrajiny mají právo na vzdělávání za obdobných podmínek jako české děti a platí pro ně povinnost zahájit povinnou školní docházku nejpozději do 90 dnů ode dne poskytnutí dočasné ochrany. Pokud školu osloví rodiče či příbuzní dítěte, kteří ještě nemají vízum, je potřeba nejdříve vyřídit registraci. Děti je možné přihlásit do MŠ v rámci celé Ostravy.  V případě nástupu do ZŠ kontaktujte školu v místě pobytu zde.

Psychologickou, speciálně pedagogickou i sociálně pedagogickou pomoc dětem zajišťují na ZŠ v Ostravě školní poradenská pracoviště, kde jsou k dispozici školní psychologové, sociální pedagogové, speciální pedagogové atd. V případě, že dítě bude v základní škole, ve které nepůsobí školní psycholog mohou se rodiče obrátit na: Krizové centrum Ostrava, Tel.: 596 110 882-3, Mobil: 732 957 193, Ruská 94/29, Ostrava – Vítkovice, E-mail: krizovecentrum@kriceos.cz a Centrum psychologické pomoci, Hornická 2806/84, Ostrava, 702 00, Telefon: 777 499 639, E-mail: nrp@cepp.cz.

Střediska volného času a dům dětí a mládeže, nabízí velké množství kroužků a kurzů i pro ukrajinské děti v rámci volnočasových aktivit  https://talentova.cz/projekty-mesta/strediska-volneho-casu/

DOKLÁDÁNÍ OČKOVÁNÍ UKRAJINSKÝCH DĚTÍ BEZ OČKOVACÍHO PRŮKAZU
Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví připravilo návod, jak mohou rodiče „dálkově“ získat potvrzení o očkování svého dítěte, pokud si s sebou při útěku nestihli vzít očkovací průkazy či jinou zdravotní dokumentaci.
Více informací vč. informací v ukrajinštině naleznete ZDE.

PÉČE O UKRAJINSKÉ DĚTI
Fakultní nemocnice Ostrava má UA pointy – nízkoprahové ambulance pro děti i dospělé obyvatele Ukrajiny, kteří ze země uprchli po vypuknutí válečného konfliktu. Ambulance by měly lidem zajistit primární zdravotní péči, než si najdou svého praktického lékaře. Aktuální provozní dobu naleznete ZDE.

ZDRAVOTNÍ POJISTĚNÍ
U dětí zdravotní pojištění platí stát. U nově příchozích dospělých z Ukrajiny je automatický nárok na státem placené zdravotní pojištění 150 dnů. Následně je potřeba kontaktovat zdravotní pojišťovnu a nahlásit, jak se bude nadále postupovat. Zda má osoba zaměstnání, zda si bude platit pojištění sama atd. Více informací naleznete ZDE.

UČEBNICE PRO UKRAJINSKÉ DĚTI V ČR ZDARMA
Učebnice poskytuje nakladatelství FRAUS, které spolupracuje s ukrajinským nakladatelstvím RANOK.
Učebnice naleznete ZDE.

UČEBNICE ČESKÉHO JAZYKA PRO ŠKOLY ZDARMA
Od 1. června funguje pro školy e-shop „Učebnice pro Ukrajinu“, na kterém je možné objednat zdarma učebnice a další materiály potřebné k výuce čeština jako cizího jazyka. Projekt financuje skupina PPF, a to prostřednictvím Nadace PPF a rodinné nadace manželů Kellnerových. Cílem projektu je zejména pomoc při vzdělávání a začlenění ukrajinských dětí do českých škol. Více informací naleznete ZDE.

Nabídka doučování pro ukrajinské žáky a studenty realizuje organizace STOP – více informací naleznete ZDE

Kurzy českého jazyka pro dospělé nabízí např:
Ostravská univerzita – více informací ZDE
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – více informací ZDE
Centrum na podporu integrace cizinců – více informací ZDE
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – více informací ZDE

RC CHALOUPKA – AKTIVITY PRO UKRAJINSKÉ RODINY
RC Chaloupka nabízí aktivity pro ukrajinské rodiny
klub seniorů každé pondělí 10:00-12:00, leták ke stažení ZDE.
neformální předškolní centrum od úterý do pátku 8:00-11:00, leták ke stažení ZDE.
Kontakt: Mgr. Barbora Brusová, tel. č. 603 281 708, email: brusova@chaloupkaostrava.cz

Překladatelské a tlumočnické služby jsou bezplatně poskytovány pro MŠ, ZŠ, SŠ, PPP a SPC, které zajišťuje NPI.

Doporučení MŠMT pro práci se školními kolektivy ve vztahu k ruské agresi vůči Ukrajině

KRIZOVÁ INFOLINKA MŠMT: 234 811 246 (PO až PÁ – 8 až 16 hod.)

Aktuální informace, metodická podpora, dotační výzvy MŠMT v rámci vzdělávání naleznete ZDE.

Materiály a letáky pro školy

Válka na Ukrajině – podpora a užitečné materiály pro pedagogy (Člověk v tísni)

Jak mluvit s dětmi o válce (Locika)

Materiály o válce a dětech v ukrajinštině (Locika)

Metodické materiály Národního pedagogického institutu České republiky

Jak s dětmi komunikovat o událostech na Ukrajině, na co dát pozor v kontextu klimatu školy. Témata a motivy k citlivé diskuzi.

Můžeme si navzájem pomáhat – pro žáky na prvním stupni

Chceme si navzájem pomáhat – pro žáky na druhém stupni

Budeme si navzájem pomáhat – pro žáky středních škol a gymnázií