Vznik žákovského parlamentu na ZŠ Generála Janka

Zobrazit: Vznik žákovského parlamentu na ZŠ Generála Janka

Parlament dětí a mládeže města Ostravy i nadále pomáhá ke vzniku žákovských parlamentů na školách. Školní parlament bude nově vznikat od září roku 2023 na Základní škole Generála Janka v Ostravě – Mariánských Horách.

V pondělí 5. 6. 2023 proběhly prezentace v 6. – 8. třídách a přítomným účastníkům byly představeny základní myšlenky školních parlamentů tak, aby žáci mohli přemýšlet o nově vznikající aktivitě a v září se již mohli někteří zapojit.

Parlament dětí a mládeže města Ostravy, po domluvě s vedením školy, zorganizuje pro nově vzniklou žákovskou samosprávu projektový den s cílem nastartovat aktivitu žákovského parlamentu.