Vztahy zřizovatele (ÚSC – obec, kraj) ke zřizovaným organizacím v oblasti školství

Datum: 12. 03. 2020
Čas: 09:00 - 12:00
Místo: Moravskoslezská vědecká knihovna, Prokešovo náměstí 1802/9, Ostrava

Cíl semináře: hlavním cílem semináře, který je určen zejména voleným představitelům obcí, pracovníkům obecních úřadů, kteří řeší úkoly obcí spojené se zabezpečováním vzdělávacích potřeb jejich občanů, ale také ředitelům škol všech druhů, je poskytnout komplexní a ucelený přehled klíčových kompetencí zřizovatele v oblasti školství a definuje a analyzuje vzájemné vztahy mezi zřizovatelem a školskou organizací (škola, školské zařízení). Na praktických příkladech a s využitím vhodných metodických postupů ukazuje řešení organizačních změn, objasňuje vztahy a limitované pravomoci zřizovatele k osobě ředitele školy, zabývá se možnostmi kontrolní činnosti a vnějšího hodnocení činnosti školy a jejího ředitele z pohledu zřizovatele s využitím kritérií „kvalitní školy“ schválených MŠMT a provede úskalími konkurzního řízení dle aktuální novely vyhlášky č. 54/2005 Sb. Ředitelům škol poskytne možnost získání hlubšího pohledu a porozumění roli zřizovatele školy a taktéž objasní důležitost nastavení komunikace a vztahů mezi zřizovatelem a školskou organizací reprezentovanou ředitelem jako jejím statutárním orgánem.

Obsah semináře:

  • zřizovatelské kompetence (zřízení právního subjektu, zřizovací listina, organizační změny, zápisy do rejstříků a evidence, školské obvody spádové školy, apod.)
    personální kompetence (jmenování a odvolání ředitele, konkurzní řízení
  • hodnocení práce ředitele a jeho odměňování, postavení ředitele jako statutárního orgánu právního subjektu, práva a povinnosti ředitele ve vztahu ke zřizovateli, apod.)
  • řídící a kontrolní kompetence (koncepce rozvoje, hodnocení činnosti školy, kontrolní činnost, školská rada, vzájemný vztah mezi zřizovatelem školy a jejím ředitelem, pravidla komunikace, odpovědnost ředitele a zřizovatele školy, apod.)

Lektor semináře: Mgr. Jiří Holý – ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, předseda Asociace krajských vzdělávacích zařízení, lektor v oblasti kompetencí USC ve školství, zkušenosti z dlouholetého výkonu funkce vedoucího správního a organizačního oddělení krajského odboru školství a z funkce ředitele školského úřadu, člen Národní rady pro kvalifikace.

Určeno pro: řídící výbor (předseda, členové), starosty, místostarosty, členy zastupitelstev, úředníky ÚSC (obcí a krajů), ředitelé škol.

Rezervace: https://map.ostrava.cz/udalosti/vztahy-zrizovatele-usc-obec-kraj-ke-zrizovanym-organizacim-v-oblasti-skolstvi/