Webináře nová informatika pro ZŠ, MŠ

Zobrazit: Webináře nová informatika pro ZŠ, MŠ
  1. Nová informatika

Speciální blok bezplatných webinářů týkající se RVP a ŠVP v informatice.

  • RVP v nové informatice a digitální klíčová kompetence

Webinář proběhne 8. 3. v 16:00 zde https://youtu.be/lTOzuVJoDtoJeho lektorkou bude Mgr. Daniela Růžičková, garantka oboru informatika a informační a komunikační technologie z Národního pedagogického institutu a vedoucí skupiny, která připravila aktualizaci RVP.

Během webináře bude odpovídat na vaše dotazy v komentářích pod videem. K dispozici je záznam.

  • Filozofie změn v informatice v RVP ZV

Webinář se uskuteční 9. 3. v 16:00 zde https://youtu.be/vSb9M4YWE30. Lektor Mgr. Jan Berki, Ph.D je spolutvůrcem nového informatického kurikula, působí jako didaktik informatiky s praxí ze základních škol a gymnázia a je hlavním autorem učebnic základů informatiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ.

  • Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace

Webinář naváže na webinář s názvem „Filozofie změn v informatice v RVP ZV“ a bude se konat 16. 3. v 16:00 opět za účasti lektora J. Berkiho. Důležitou součástí webináře budou odpovědi na otázky, které můžete podkládat v zde.

  1. Webinář pro učitele mateřských škol
  • Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

Tento webinář začne 11. 3. v 16:00 zde https://youtu.be/-OurM3ev9IU a bude se věnovat možnostem distančního vzdělávání dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Co to v praxi znamená pro mateřské školy? Jak nejlépe podpořit rodiny těchto dětí? Webinář přinese odpovědi na tyto otázky a pomůže ředitelům a učitelům připravit sebe i rodiny dětí na tuto možnost tak, aby nebyly děti přetěžovány, rodiny ani učitelé stresováni.

  1. Nové záznamy webinářů

Na YouTube byly zveřejněny nové záznamy již proběhlých webinářů, na které se můžete zdarma kdykoli podívat. Hned první téma je v současné době vysoce aktuální.

  • Kabinet Předškolní a prvostupňové vzdělávání
    1. Zápis do 1. roč. ZŠ a jeho úskalí́ z pohledu matematické́ gramotnosti – https://youtu.be/t0TDOGGbZdI