Webináře pro školy: Zelená města, ovzduší a klima

Zobrazit: Webináře pro školy: Zelená města, ovzduší a klima

Ve spolupráci s projektovými partnery připravuje Magistrát města Ostravy, v rámci projektu Clairo, bezplatné webináře pro školy, které jsou zaměřené na zeleň ve městech. Webinář se zabývá důležitými tématy, například vlivy městské zeleně na čistotu ovzduší a odolnost vůči změnám klimatu nebo „zelenými“ projekty na území Moravskoslezského kraje.

Webináře jsou určené zejména pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a pro střední školy.

Odborné webináře mohou oživit hodiny biologie, ale také hodiny základů společenských věd. Mají žáky nejen informovat o tématu zeleně ve městech, ale také s nimi vést diskuzi o tom, jak by mohli oni sami přispět ke zlepšování životního prostředí ve svém okolí. Součástí webináře je znalostní kvíz o ceny.

Délka je přizpůsobena školní výuce a trvá 45 minut. Školy a učitelé si mohou webinář rezervovat u paní Gabriely Kalužové, telefonní číslo 736 500 122, e-mail kaluzova@sobic.cz nebo u paní Elišky Olšákové, telefonní číslo 736 504 793, e-mail olsakova@sobic.cz.

 Projekt Clairo je pilotní výzkumný projekt, který má za cíl systematické snižování znečištění ovzduší pomocí výsadby vhodné zeleně s prokázanou schopností pohlcovat nečistoty z různých zdrojů. Více informací o projektu se dozvíte na www.clairo.ostrava.cz.