Wellbeing

Zobrazit: Wellbeing

Čtvrtá ze série debat věnovaných výzvám ve vzdělávání je zaměřena na wellbeing ve školách. Wellbeing poslední dobou silně rezonuje ve vzdělávací komunitě a je to na místě. V posledním mezinárodním šetření Pisa vyšlo najevo, že čeští žáci vnímají velmi malou podporu od svých učitelů a v otázce vztahu mezi učiteli a žáky se umístila ČR nejhůře ze zemí EU a OECD. Přitom právě pocit sounáležitosti se školou, stejně jako dobré vztahy s učiteli a spolužáky jsou podle neurovědců klíčové proto, aby se děti dokázaly učit a rozvíjeli potřebné dovednosti pro život v 21. století. Co je to vlastně wellbeing? Které podmínky jsou pro wellbeing ve škole důležité a jak jej můžeme systémově podpořit? Jak reagovat na zvyšující se podíl žáků s duševním onemocnění? A proč je důležité naučit se pečovat o duševní zdraví už ve škole?

Na tyto i mnohé další otázky, jakožto i příklady dobré praxe se zaměříme s našimi hosty – Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou, vládní zmocněnkyní pro lidská práva, Janem Háblem, pedagogem a komeniologem, Marcelou Murgašovou, ředitelkou nadace Blížksobě a Steriani Elavsky, vědkyní v oblasti psychologie sportu a pohybové aktivity. Debatu moderuje Markéta Beková, šéfredaktorka magazínu EduRevue.

VSTUP VOLNÝ

Debatu pořádá Statutární město Ostrava v rámci naplňování Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 ve spolupráci s Centrem PANT a Národním pedagogickým institutem, k.s. Ostrava. Mediálním partnerem je magazín EduRevue.

Všechny debaty v rámci série můžete sledovat na YouTube kanále ZDE.