Wichterlovo gymnázium podporuje nadané žáky

Zobrazit: Wichterlovo gymnázium podporuje nadané žáky

Wichterlovo gymnázium z Ostravy-Poruby se dlouhodobě zaměřuje na práci s talentovanými žáky. Z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu získalo Wichterlovo gymnázium v předchozích letech finanční prostředky na organizaci úspěšné soutěže „Moravskoslezský matematický šampionát“ a finanční prostředky na projekt „Škola je nám (stále) malá“.

Moravskoslezský matematický šampionát je na Wichterlově gymnáziu pořádán každoročně, v letošním roce se koná již 18. ročník. Jedná se o vědomostní matematickou soutěž určenou pro žáky 9. tříd základních škol a studentů 3. ročníků středních škol ostravského regionu. Soutěže se účastní 200 žáků základních škol a 90 studentů středních škol. Cílem soutěže je prezentovat matematiku zábavnou formou. Všichni účastníci dostávají pravidelně oficiální sborník soutěže s řešenými příklady ze soutěže, který je veden jako odborná publikace. Zásadním rozdílem oproti jiným soutěžím je okamžitá zpětná vazba, soutěžící se dozvědí správné řešení i výsledky ihned po soutěži. Kategorie pro žáky základních škol je uzavřená a nemohou se jí účastnit žáci víceletých gymnázií. Z tohoto důvodu mohou žáci základních škol zažít pocit úspěchu, který je motivuje k další činnosti.

„Díky finanční podpoře jsme mohli dodat novou krev naší dlouholeté mezinárodní matematické soutěži Moravskoslezský matematický šampionát, která dostala novou grafiku, logo, hodnotnější ceny a zejména moderní marketing. Proto velmi tradiční, ale co do počtu účastníků poněkud stagnující soutěž přilákala v následujících letech o čtvrtinu vyšší počet soutěžících. Během dvou let vzrostl počet soutěžících ze 156 na 212. Věříme, že jsme tak právě s pomocí statutárního města Ostrava přispěli k popularizaci matematiky,“ popsal ředitel gymnázia Jan Netolička.

Projekt „Škola je nám (stále) malá“ se zaměřuje na systematickou podporu talentovaných žáků a další rozvoj mimo běžné možnosti gymnázia, primárně v podobě badatelských pobytů a workshopů s odborníky. Na gymnáziu působí koordinátor nadání, který má na starosti hlavně koordinaci a zajišťování aktivit pro nadané. Wichterlovo gymnázium má dynamickou databázi talentovaných žáků, která je průběžně aktualizována a je k dispozici všem vyučujícím tak, aby mohli nejen v případě potřeby oslovovat konkrétní žáky s konkrétními aktivitami, ale také aby mohli k těmto žákům přistupovat adekvátně jejich studijnímu a pracovnímu vytížení. Gymnázium eviduje žáky výjimečně nadané, ale také žáky výjimečně motivované napříč všemi obory. V rámci projektu škola realizuje také pravidelná praktická cvičení na podporu řešení problémových úloh z matematiky, praktická cvičení zaměřená na podporu robotiky a rozvíjení prostorové představivosti vybraných nadaných žáků nižšího stupně víceletého gymnázia. Škola mimo jiné pořádá sérií přednášek odborníků z praxe i univerzit pro žáky vyššího gymnázia a pedagogy. Součástí projektu jsou také pravidelné vícedenní pobyty vybraných žáků na MFF UK, badatelské pobyty v oblasti Moravského krasu v zařízení Kapralův mlýn. Gymnázium je partnerem Centra pro výzkum a vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement.

„Ještě mnohem větší dopad pak měla podpora na celkový systém práce s talenty, kterou jsme za tři roky mohli vypilovat tak, že jsem je v lednu roku 2021 dokonce představoval jako příklad dobré praxe na mezinárodní konferenci pořádané ukrajinským institutem Ukrainian Future. Z pohledu žáků představovala skvělý úspěch opakovaná účast na mezinárodním studijním kempu v Číně, odkud si v konkurenci 32 států přivezli ocenění v různých kategoriích,“ vysvětlil Jan Netolička.

„Díky finančním příspěvkům statutárního města Ostravy, zejména však díky jasným a motivujícím pravidlům dotačního programu a možnosti žádat o dotaci opakovaně, a tedy pracovat systémově, Wichterlovo gymnázium v současné době pokrývá aktivitami pro talentované žáky celou dobu osmiletého studijního programu. V počátcích studia se snažíme udržet a zvýšit motivaci žáků zajímavými workshopy spojenými s individuálním mentoringem, zejména v oblasti řešení problémových úloh a robotiky. V další části je naším cílem nabídnout talentům možnost vyzkoušet si na vlastní kůži co největší počet oborů, především formou badatelsky orientované výuky nebo přednášek odborníků z praxe. V poslední fázi, když si žáci již zvolí obor, kterému se chtějí věnovat, jim umožníme ponořit se do něj mnohem hlouběji formou stáží nebo účasti na vědeckém výzkumu,“ zhodnotil ředitel školy.

„Jednoduše, naším nadaným žákům je škola malá, ale díky finanční podpoře se nám daří najít jim v regionu takové aktivity, které jim umožní další růst i mimo ni,“ dodal Jan Netolička.