Workshop pro pedagogy základních škol do Planetária Ostrava

Zobrazit: Workshop pro pedagogy základních škol do Planetária Ostrava
Datum: 09. 06. 2020
Čas: 08:30 - 14:00
Místo: Planetárium Ostrava, K Planetáriu 502, Ostrava

Program workshopu:
08:30 – 09:00 prezence
09:00 – 09:30 prezentace Planetária se zaměřením na vzdělávací aktivity (Kinosál)
09:45 – 11:00 ukázky ze vzdělávacích pořadů pro ZŠ (Sál planetária)
11:00 – 12:00 prohlídka expozic a hvězdárny (Experimentárium, Hvězdárna)
12:00 – 12:30 občerstvení
12:30 – 13:30 pořad s celooblohovou projekcí (vyberou účastníci workshopu)
14:00 předpokládané ukončení semináře

Co Vás čeká: V rámci úvodní prezentace Planetária budou představena jednotlivá prostředí této instituce a také akce a aktivity pro žáky a učitele ZŠ. Následovat budou ukázky vzdělávacích pořadů pro všechny ročníky ZŠ, které jsou promítány unikátním systémem celooblohové projekce. Tyto pořady jsou vhodným doplňkem nejen fyziky (v jejímž obsahu je zahrnuta astronomie), ale i dalších předmětů jako je prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis, biologie a dějepis.

Během semináře budou přístupné interaktivní expozice, jejichž jednotlivé části zvané Ke hvězdám, K planetám, Za světlem, Do hlubin Země a Na oběžnou dráhu seznamují návštěvníky s blízkým i vzdáleným vesmírem.

Zájemcům bude přístupná i kopule hvězdárny vybavená moderní pozorovací technikou. V případě dobrého počasí nabídneme možnost pozorování slunečních skvrn, protuberancí a dalších úkazů ve fotosféře naší nejbližší hvězdy Slunce.

Lektorka semináře: PaedDr. Ivana Marková, Ph.D. – vedoucí Planetária Ostrava

Komu je seminář určen: pro ředitele ZŠ a ostatní pedagogické pracovníky.

Rezervace: https://map.ostrava.cz/udalosti/workshop-pro-pedagogy-zakladnich-skol-do-planetaria-ostrava/