ZRUŠENO – Workshop – Využívání digitálních technologií ve výuce na Wichterlově gymnáziu (2. čas. termín)

Datum: 13. 10. 2020
Čas: 10:15 - 11:15
Místo: Wichterlovo gymnázium, Čs. Exilu 669, Ostrava-Poruba

Vzhledem k předpokládanému zájmu, bude workshop realizován ve 2 časech

Nabídka workshopů a ukázkových hodin:

  1. ASK – koncept výuky přírodních věd v anglickém jazyce s využitím ICT Kombinací vhodně zvolených aplikací a online nástrojů však lze velmi snadno připravit obsahově kvalitní hodinu bez hlubších odborných znalostí. Výuka anglického jazyka pomocí metody CLIL je stále populárnější, vedení škol však při jejím zavádění většinou naráží na strach pedagogů z nedostatku znalostí a vzdělávacích materiálů. Kombinací vhodně zvolených aplikací a online nástrojů však lze velmi snadno připravit obsahově kvalitní hodinu bez hlubších odborných znalostí.
  2. Přírodovědná cvičení – propojování přírodních věd s využitím IT V rámci vyučovací hodiny dojde k propojení dat školní meteorologické stanice zobrazovaných v aplikaci Netatmo na iPadech a informací z novinového článku
  3. Přírodověda/biologie – tvorba interaktivního herbáře. S pomocí iPadů lze snadno přímo ve výuce vytvořit elektronickou a navíc interaktivní verzi herbáře nebo atlasu rostlin, kterou je navíc možné dále upravovat, sdílet, může obsahovat mluvené slovo, fotografie, videa i internetové odkazy.
  4. Informatika v českém jazyce. V rámci strategie vzdělávací politiky 2030+ se počítá s tím, že výuka ITt kompetencí při zpracování textu bude postupně přecházet na učitele českého jazyka
  5. Fyzika – videonahrávka jako zdroj dat. Workshop nabídne ukázku využití zařízení systému Vernier k získání dat, pořízení videozáznamu s pomocí iPadu a jeho následné zpracování v aplikaci Physics.

Seminář je určen pro ředitele ZŠ.

Registrace a bližší informace o workshopu: MAP -kalendář akcí

Workshop bude nahrazen v jiném možném termínu !