Workshopy ICT – Nová informatika

Zobrazit: Workshopy ICT – Nová informatika

Workshopy jsou určeny především učitelům informatiky, mohou se však přihlásit i zástupci vedení škol, „aby věděli, co je čeká“, případně učitelé neinformatiky, kteří by v budoucnu, po případných revizích, informatiku učili.

Workshopu se mohou zúčastnit pedagogové 1. stupně ZŠ, pedagogové 2. stupně ZŠ, pedagogové gymnázií, pedagogové SOŠ a SOU, ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení, výchovní poradci, speciální pedagogové.

Workshopy jsou realizovány zdarma.

1-44-20-PMK-KW-ICT-01 Krajský workshop ICT – Nová Informatika – Revize RVP ZV – Základy algoritmizace a programování 
Workshop se koná ve spolupráci Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Datum konání: 25. února 2021, 14:00 – 17:30
Zde se můžete na kurz přihlásit

21-44-21-PMK-KW-ICT-01 Krajský workshop ICT – Nová informatika-Revize RVP ZV- Základy algoritmizace a programování 
Workshop se koná ve spolupráci Olomouckého a Moravskoslezského kraje
Datum konání: 04. března 2021, 14:00 – 17:30
Zde se můžete na kurz přihlásit

21-44-20-PMK-KW-ICT-03 Krajský workshop ICT – Nová Informatika – Revize RVP ZV – Práce s daty a Informatika 
Workshop se koná ve spolupráci kraje Moravskoslezského a kraje Vysočina
Datum konání: 11. března 2021, 14:00 – 17:30
Zde se můžete na kurz přihlásit

21-44-20-PMK-KW-ICT-02 Krajský workshop ICT – Nová Informatika – Revize RVP ZV – Práce s daty a Informatika  
Workshop se koná ve spolupráci Moravskoslezského a Olomouckého kraje
Datum konání: 16. března 2021, 14:00 – 17:30
Zde se můžete na kurz přihlásit