Žáci z desítek ostravských škol soutěží v rámci Ostravských sportovních her

Zobrazit: Žáci z desítek ostravských škol soutěží v rámci Ostravských sportovních her

9.2.2023 proběhla tisková konference k projektu Ostravské sportovní hry. Tiskové konference se zúčastnila náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová Ph.D., předsedkyně asociace školních sportovních klubů Mgr. Renata Adamiková, ambasadoři projektu volejbalista Jiří Bedna, karatistka Lucie Petrušková a jejích trenéři. Během tiskové konference probíhalo okresní florbalové kolo pro žáky a žákyně 4. a 5. tříd.

Během sportovní akce byly dětem předávány kšiltovky za účast s logem Ostravských sportovních her. Vítězem okresního kola se stala ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova.

Ostravské Sportovní hry s mottem „nežij v digitálu, sportuj doopravdy“ se snaží přivést a motivovat děti a žáky k pravidelnému pohybu a ukázat jim krásu sportu.

Dílčími cíli projektu je posílení vlastností a schopností žáků, rozvoj sebedůvěry, týmová spolupráce, reprezentace sebe sama a školy, kterou reprezentují.

Ostravské sportovní hry probíhají formou pořádní sportovních disciplín, které má na starosti hlavní partner „OSH“ Asociace školných sportovních klubů „AŠSK“. Disciplíny jsou rozděleny pro 1. a 2. stupeň základních škol, a probíhají formou obvodních a okresních kol. Na základě výsledků z těchto kol jsou zúčastněné základní školy bodově ohodnoceny. Mezi disciplínami, kterých se základní školy zúčastní můžeme najít florbal, házenou, přehazovanou, atletiku, gymnastiku, basketbal, minifotbal, vybíjená a volejbal. Cílem projektu je, aby se žáci seznámili a naučili základy z co nejvíce možných sportovních disciplín.

Videa ambasadorů třetího ročníku OSH ke shlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=BwokblaEdkI
https://www.youtube.com/watch?v=O_80csfR57E