Žáci ZŠ B. Dvorského pracují s 3D tiskárnou

Zobrazit: Žáci ZŠ B. Dvorského pracují s 3D tiskárnou

Žáci Základní školy B. Dvorského v Ostravě – Bělském Lese nyní mají možnost pracovat s 3D tiskárnou. Tu škola získala díky programu Průša do školy od firmy Prusa Research a.s. 

„Po registraci do programu a schválení našeho návrhu projektu nám byla zapůjčena 3D tiskárna na období tří měsíců,“ upřesnila Renata Horáková, učitelka informatiky a vedoucí projektu ve škole.  

„Na začátku jsme prošli školením, tiskárnu jsme si složili, naučili se s ní a s potřebným softwarem pracovat. Teprve potom jsme mohli začít zpracovávat náš projekt – učební pomůcku sčítací pyramida využitelnou pro práci při výuce matematiky,“ doplnila.

Pro samotnou realizaci škola zvolila žáky pátého ročníku, kteří si navrhli a následně vymodelovali 3D model v programu Tinkercad. Model sčítací pyramidy po té na 3D tiskárně vytiskli. 

„Projekt jsme zpracovali tak, aby ho mohly využít i jiné školy, a následně poslali na schválení. Po schválení projektu nám tiskárna zůstala,“ vysvětluje Renata Horáková důvod, proč mají žáci školy jedinečnou možnost s touto technikou pracovat i nadále.

„Našim žákům se bude pro jejich další rozvoj jistě hodit, když se s vyspělou technikou setkají už na základní škole. Jsme proto vždy rádi, když můžeme školu obohacovat o nové vybavení a v návaznosti na to o nové metody ve výuce,“ uvedl ředitel školy Miloš Kosík.

„Projekty, jako je tento, jsou navíc v souladu s úpravami RVP v oblasti informatiky a pomáhají nám nově definované cíle prakticky naplňovat,“ doplnil ředitel školy.  

Články o pedagogické činnosti publikuje ZŠ B. Dvorského nejen v novinách či na webových stránkách, ale rovněž v odborném tisku.

V časopise Školní psycholog (online recenzovaný odborný časopis vydávaný Asociací školní psychologie, s redakcí na katedře psychologie Pedagogické fakulty MU v Brně) v únoru vyšel článek o projektu Dejme šanci talentům.

„Projekt se zaměřuje na podporu a rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků a časopis jeho popis zveřejňuje jako příklad dobré praxe,“ upřesnila školní psycholožka a talent-manager školy Monika Urbanová.

Z roku 2021 lze jmenovat studii s názvem Úroveň silových schopností žáků základní školy, která vyšla ve sborníku Žiak, pohyb, edukácia Univerzity Komenského v Bratislavě. Zaměření textu na tělesnou výchovu zde koresponduje s celkovou profilací školy na sport.

„Propojení s akademickou sférou naší škole zajišťuje také to, že jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. V praxi to znamená, že se podílíme na přípravě budoucích učitelů a informace o naší činnosti slouží jako zdroj empirických dat v odborných statích univerzity,“ uvedl ředitel školy Miloš Kosík.

„Je potěšitelné, že zájem o články týkající se základního školství je i ve vysokoškolském prostředí,“ doplnil ředitel.

Zdroj fotografií a textu: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace