Zahájení kurzu „Kids‘ Skills“

Zobrazit: Zahájení kurzu „Kids‘ Skills“

V  rámci  projektu Místní akční plán rozvoje  vzdělávání  ORP  Ostrava II  jsme ve  dnech 25. a 26. 6. 2020 zahájili vzdělávací kurz Kids´Skills pro školní psychology, speciální, sociální pedagogy a jiné pracovníky v základních školách, kteří tuto metodu využijí a budou aplikovat v praxi. O kurz projevilo zájem 20 našich základních škol, které jsou zapojeny do našeho projektu. Kurz probíhal v prostorách Moravskoslezské vědecké knihovny.

Kurz je zaměřen přímo na řešení problémů dětí a žáků s poruchami chování, dětí ze sociálně vyloučených lokalit a sociálně slabých rodin. Všechny děti se někdy během svého růstu a vývoje potýkají s nějakými problémy, jako je strach, špatné návyky nebo obtíže při učení se nějaké věci. Obvykle takové problémy přijdou a zase odezní, ale někdy přetrvávají delší dobu a dospělí, kteří se ve věci angažují, začínají hledat nějakou odbornou pomoc. Kids´Skills je jeden ze způsobů jak dětem pomoci překonat jejich problémy a to pozitivním a příjemným způsobem za pomoci učení se novým dovednostem.

Kurz je rozdělen do 6 výukových dnů a zahrnuje poznání  principů přístupu zaměřeného na řešení, práci se sebezkušeností, poznání technik Kids´ Skills, supervizi vlastních případů pedagogů a v samém závěru prezentaci úspěšných případů z vlastní praxe účastníků. Každý účastník po úspěšném absolvování kurzu obdrží akreditovaný certifikát.

Další navazující kurzy proběhnou v těchto dnech:

26. a 27. 8. 2020
22. 9. 2020
20. 10. 2020