Moderní vzdělávání 21. století – zahajovací debata konference Talent City 2023

Odkaz na registraci

Zveme vás na zahajovací debatu letošního ročníku konference, kde se pozvaní hosté odborně vyjádří k jednotlivým pohledům na nadání ve školním vzdělávání díky svým dlouholetým profesním zkušenostem.    

Debata se bude zabývat úkolem základních škol, které by měly identifikovat vlohy každého žáka. Základní školy mají dětem vytvářet podmínky, které mu v rozvoji svého nadání budou nápomocny. Jelikož se nejedná o intuitivní činnosti, je potřeba pedagogům poskytnout speciální vzdělání a metodickou podporu.

Hosté vyjádří i své poznatky ke kritickým bodům souvisejícími s rozvojem dětského potenciálu. V rámci debaty publikum získá radu k nastavení režimu k rozeznání talentu a následné podpory k motivaci učení a potřebné sebevědomí.