Žák s lehkým mentálním postižením ve vzdělávacím systému

Datum: 07. 05. 2020
Čas: 13:00 - 16:00
Místo: Střední škola stavební a dřevozpracující, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Program semináře:

  • Během semináře se zaměříme na problematiku žáků s lehkým mentálním postižením z psychologické a speciálně pedagogické perspektivy, na limity a možnosti těchto žáků a z toho vyplývající nutné úpravy v obsahu vzdělávání. Představíme roli poradenských zařízení, resp. speciálně pedagogického centra, při nastavování podpůrných opatření realizovaných ve školách. Účastníci semináře budou seznámeni s nabízenými službami, cílovou skupinou dětí a žáků v SPC pro mentálně postižené v Ostravě, statistickými údaji za školní rok 2018/2019 a spolupracujícími ostatními zařízeními.
  • Psycholožka SPC seznámí účastníky semináře s problematikou lehkého mentálního postižení z pohledu psychologa – opoždění kognitivních funkcí, pozornosti, sociálních dovedností a komunikačních dovedností.
  • Speciální pedagožka pak naváže rozdíly v obsahu vzdělávání v souvislosti s možnostmi žáků s lehkým mentálním postižením.
  • Na konci semináře proběhne výměna zkušeností pracovníků škol, se zaměřením na výhody a nevýhody vzdělávání v běžných školách a školách zřízených podle §16, odst. 9 školského zákona. Dalším cílem semináře je sdílení zkušeností pedagogů škol se zapracováním inkluze do praxe a diskuze na téma inkluze.

Lektoři semináře:
Mgr. Joanna Fursova – psycholog SPC
Mgr. Barbora Augustinská – speciální pedagog SPC

Komu je seminář určen: zřizovatelům škol, ředitelům škol, pedagogům ZŠ a MŠ (běžné ZŠ a MŠ nebo zřízené podle § 16, odst. 9 školského zákona), PPP, SVČ, DDM, zaměstnancům neziskového sektoru.

Rezervace: https://map.ostrava.cz/udalosti/zak-s-lehkym-mentalnim-postizenim-ve-vzdelavacim-systemu/