Základní a mateřská škola rozvíjí technickou gramotnost

Zobrazit: Základní a mateřská škola rozvíjí technickou gramotnost

Základní a mateřská škola Krestova,36A z Ostravy Hrabůvky se pustila do projektu Krestovský triangl.  Ten je zaměřený na systematický rozvoj zejména technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti u dětí a žáků základní a mateřské školy a je financovaný z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.

„Prostřednictvím činnostního učení motivujeme děti k objevování, kladení vlastních otázek, tvořivosti, aktivnímu zapojení. Postupujeme od prožitků k faktům a teoriím. Stavíme na přirozené zvídavosti dětí, využíváme množství didaktických pomůcek,“ popsala ředitelka školy Věra Rymiecová.

Stavebnice LEGO® rozvíjejí manuální zručnost dětí, umožňují konstruování podle fantazie dětí nebo podle zadaného plánu, podporují logické myšlení, plánování, kooperaci, otevírají dětem cestu do mnoha technických oborů. Činnostní učení se stavebnicemi LEGO® vede děti k hledání různých postupů při řešení problémů, děti se učí pracovat i s nezdarem a překonávat případné překážky.

„Naši prvňáčci a druháci získávají přirozenou a zábavnou hrou se stavebnicemi LEGO® sebedůvěru pro schopnost bádat a experimentovat, hledat a nacházet řešení problémů, objevovat jejich souvislosti, kriticky myslet,“ dodala ředitelka školy Věra Rymiecová.