Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zobrazit: Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 „Opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021“.

Zápisy se uskutečnily v období od 2. května do 16. května 2020 a byly organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole. Podání přihlášky probíhalo datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Školským obvodem všech mateřských škol zřízených městskými obvody je území města Ostravy. V letošním roce je celkem 8 970 dětí 5, 4 a 3 letých s trvalým pobytem na území města. Základním kritériem pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je věk dítěte. 5 leté děti mají povinné předškolní vzdělávání, město rovněž sleduje dostatečné kapacity v rámci Ostravy pro děti 4 a 3 leté. Šetřením, které proběhlo po zápise bylo zjištěno, že je 242 volných míst v předškolních zařízeních pro školní rok 2020/2021. Tzv. „pod čarou“ ve většině případů zůstaly děti mladší 3 let, které nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok § 34 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Pokud ředitelky v jednotlivých případech z kapacitních důvodů nemohly přijmout 3 leté děti, disponují přehledem o počtu volných míst v mateřských školách zřízených městskými obvody a doporučují zákonným zástupcům další mateřské školy, které mají volné kapacity k přijetí těchto dětí. Celý proces zápisu se vyvíjí v mateřských školách i v průběhu prázdnin, kdy ředitelé mateřských škol aktuálně podle vyvíjející se situace v mateřské škole po oficiálním zápisu komunikují se zákonnými zástupci, aby všichni, kteří projeví zájem o umístění v předškolním zařízení byli spokojeni. Zřizovatelé (městské obvody) a město vzájemně komunikují a průběžně sledují naplněnost mateřských škol.

Přehled o počtu volných míst z d e.