Zápisy do mateřských škol a nový portál předškolního vzdělávání

Zobrazit: Zápisy do mateřských škol a nový portál předškolního vzdělávání

Květnové zápisy do mateřských škol zjednoduší rodičům tří až pětiletých dětí nový Portál předškolního vzdělávání. Kromě základního přehledu všech mateřských škol na území města a jejich kontaktů obsahuje také termíny zápisů a počet míst, která budou v daném roce v jednotlivých zařízeních k dispozici. Pro 2778 pětiletých dětí s ostravskou adresou je předškolní docházka od září povinná.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se budou konat od 2. do 16. května. Termín zápisu stanoví ředitel školy. Žádost mohou zákonní zástupci doručit do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou, nebo osobním podáním ve škole. Pokud by byla žádost podána jiným způsobem, je nutné ji do pěti dnů potvrdit. K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte a doklad o očkování pro děti mladší pěti let.  Informace o termínu i průběhu zápisu jsou uvedeny také na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Portál předškolního vzdělávání  pilotně pro 13 mateřských škol z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz umožní od 12. dubna generovat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zákonný zástupce (rodič) si může na portále předvyplnit žádost o přijetí dítěte, následně ji vytisknout nebo si ji uložit na svůj počítač. Jednotný zápis pro tyto školky je 4. května v provozní době mateřské školy. Průběh zápisu je možné v systému  sledovat na základě přiděleného registračního čísla. Žádost včetně povinných příloh je nutno podat v tento den osobně ve zvolené mateřské škole, případně ji ve stanovený termín odeslat poštou nebo elektronicky.

Odkaz na portál předškolního vzdělávání: https://ms.ostrava.cz.

Celou tiskovou zprávu naleznete – z d e –