Zápisy do mateřských škol poprvé přes „Portál předškolního vzdělávání“

Zobrazit: Zápisy do mateřských škol poprvé přes „Portál předškolního vzdělávání“

Portál předškolního vzdělávání byl pilotně spuštěn již v rámci zápisů k předškolnímu vzdělávání v loňském roce v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Pro zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 již portál fungoval pro celé území města.

Zákonní zástupci měli možnost již od půlky dubna 2022 registrovat elektronickou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na ostravské mateřské školy přes tuto aplikaci.

Odbor školství a sportu, oddělení školství zajímalo, jak byli zákonní zástupci s portálem spokojeni.

Výsledky dotazníkové šetření k 28. 6. 2022 najdete – z d e –

Odkaz na portál předškolního vzdělávání – z d e –