Zápisy k povinné školní docházce se v dubnu budou konat v on-line režimu

Zobrazit: Zápisy k povinné školní docházce se v dubnu budou konat v on-line režimu

Letošní zápisy do prvních tříd budou sice kvůli epidemické situaci a s ní souvisejících opatření specifické a uskuteční se hlavně on-line, ale stejně jako v jiných letech připadnou v souladu se školským zákonem na období od 1. do 30. dubna. Chystá se na ně i 55 ostravských základních škol zřizovaných městem a jeho obvody.  

Zápisy k povinné školní docházce se v Ostravě týkají 3 149 dětí s trvalým pobytem na území města, narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015. Letos mohou zákonní zástupci doručit žádosti o zápis do první třídy do datové schránky školy, nebo mailem s elektronickým podpisem, případně poštou. Možné je i osobní odevzdání přímo ve škole. Pokud žádost podá rodič s využitím jiných technických prostředků, například mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné, aby ji do pěti dnů potvrdil. Konkrétní termíny zápisů v jednotlivých základních školách v Ostravě najdou zájemci na jejich webových stránkách, případně na webových stránkách zřizovatelů, tedy příslušných městských obvodů.

K žádostem o přijetí k povinné školní docházce se přikládá kopie rodného listu dítěte buď v digitální nebo v papírové podobě. Zákonní zástupci dítěte, které dosáhlo šesti let, a ještě není způsobilé pro školní docházku, musí požádat o její odklad, přičemž nejpozději do 30. dubna k němu doloží doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zákonný zástupce má možnost primárně zapsat své dítě do spádové základní školy, v souladu s příslušnou městem vydanou obecně závaznou vyhláškou, nebo do nespádové základní školy, pokud je tam volné místo. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení přímo na webových stránkách škol. V osmnácti městských obvodech Ostravy, kde jsou zřízeny školy, se aktuálně ředitelé i pedagogové intenzivně připravují, aby pro letošní specifický zápis zajistili co nejlepší podmínky. Městské obvody Martinov, Plesná, Pustkovec, Třebovice a Nová Ves nejsou zřizovateli základních škol, školský obvod pro tamní žáky tvoří všechny základní školy na území města.

Celý text tiskové zprávy naleznete – z d e – .