Zapojení mladých lidí do dalších pracovních skupin ke strategickému plánu rozvoje města – Prostředí k životu a Podnikání a podnikavost

Zobrazit: Zapojení mladých lidí do dalších pracovních skupin ke strategickému plánu rozvoje města – Prostředí k životu a Podnikání a podnikavost

Setkání pracovní skupiny Prostředí k životu, v rámci tvorby Strategického plánu fajnOVA, se uskutečnilo v Ostravě dne 13. 6. 2023 za účasti mladých lidí z Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.

Statutární město Ostrava spolupracuje s partnery a vytváří Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2024-2030. Tématem této pracovní skupiny bylo zlepšení kvality života v Ostravě a plánování dlouhodobého rozvoje města.

V rámci tohoto setkání se projednávala témata týkající se veřejného prostoru, bydlení, komunitních projektů, architektury, bezpečnosti a strategických investic v Ostravě. Proběhlo rovněž představení výsledků dotazníkového šetření, prezentace Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) a diskuse o klíčových tématech pro pracovní skupinu.

Předmětem setkání byla také diskuse o výsledcích dotazníkového šetření mezi obyvateli a návštěvníky Ostravy týkajícího se spokojenosti respondentů s kvalitou života ve městě. Zazněly také otázky, ve které části Ostravy tráví respondenti nejvíce svého volného času mimo domov a zaměstnání a jak zapojit občany do rozhodování o rozvoji města. Nejčastěji byly zmíněny on-line dotazníky a ankety jako oblíbené formy participace právě u mladých lidí.

Dne 15. 6. se Parlament dětí a mládeže města Ostravy účastnil setkání ke strategickému plánu rozvoje města Ostravy s hlavním tématem Podnikání a podnikavost!!!

Po seznamovacím kolečku byla na programu hra, ve které každý zúčastněný dostal 4 miliardy Kč a měl za úkol vybrat 3 kartičky, na kterých byly různé projekty, které by zafinancovaly např.: školství, nové byty či chytré město.

Na pracovní skupině se dále řešilo, jak zlepšit podnikání pro podnikatele a jak ulehčit začátek „podnikatelským začátečníkům“. Je potřeba podporovat učení o podnikání a podnikavosti u mladých lidí.

PDMMO děkuje za možnost účastnit se těchto důležitých setkání a možnosti participace.