Zapojení mladých lidí do pracovní skupiny Životní prostředí a mobilita

Zobrazit: Zapojení mladých lidí do pracovní skupiny Životní prostředí a mobilita

Dne 14. 6. 2023 proběhlo v Komunitním centru Všichni Spolu v Ostravě – Porubě setkání pracovní skupiny zaměřené na Životní prostředí a mobilitu v rámci tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Ostravy pro období 2024-2030. Do činnosti pracovní skupiny byl zapojen i zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.

Pracovní skupina spolupracuje s partnery a odborníky s cílem zlepšit kvalitu života v Ostravě a dosáhnout dlouhodobých rozvojových cílů města. Informace o plánování jsou dostupné na webové stránce www.fajnova.cz.

Hlavním cílem setkání bylo detailně projednat témata týkající se životního prostředí a mobility v Ostravě v rámci analytické části Strategického plánu. Během jednání byla prezentována a vyhodnocena analýza FajnOVA 2017-2023, která se zabývala problémy a výzvami v oblasti životního prostředí a mobility v Ostravě. Pracovní skupina diskutovala o směřování a cílech Strategického plánu a seznámila se s připravovanými opatřeními. Diskuze zohledňovala příspěvky a názory účastníků a důležité kroky v plánovacím procesu byly přehledně zaznamenány. Kromě toho účastníci měli možnost neformálně diskutovat.

Hlavními body diskuse byly nespokojenost s kvalitou ovzduší, bariéry veřejného prostoru, životního prostředí, efektivita rozvoje mobility, snižování zátěže na kvalitu života, vizuální a zvukové znečištění, rekreační potenciál řeky, společenská odpovědnost firem a největších znečišťovatelů v oblasti Ostravska a propagace ekologického vzdělávání obyvatel.