Zapojení zástupců PDMMO do pracovní skupiny města Mládež v Ostravě

Zobrazit: Zapojení zástupců PDMMO do pracovní skupiny města Mládež v Ostravě

V úterý 27. 6. 2023 proběhlo setkání pracovní skupiny Mládež v Ostravě k novému strategickému plánu, do kterého se zapojili i zástupci PDMMO. Na pracovní skupině byla v průběhu dvouhodinového setkání řešeno téma mladých lidí v Ostravě.

V úvodu setkání účastníci na základě svých priorit rozdělovali finance mezi stěžejní oblasti tak, aby byly zjištěné obecné priority v kontextu všech účastníků. Po této „hře“ následovala prezentace dosavadního postupu v tvorbě nového strategického plánu města, kde byly ve stručnosti představeny výsledky dotazníkového šetření a aktivity, které byly v rámci příprav strategického plánu realizovány.

Následně se účastnici rozdělili do dvou diskuzních skupin, které se věnovaly následujícím otázkám:

  • Co se změnilo od roku 2016? Jaká jsou klíčová témata pro období 2024+?
  • Image Ostravy z pohledu mladých a co dělat pro její zlepšení? 
  • Je dnes město dobrým partnerem pro mladé? V čem se může zlepšit?
  • Jak vidí Ostravu mladí lidé? Co zde chtějí? Co jim schází? 
  • Chce být mládež zapojována do rozvoje města a případně jakým způsobem?
  • Studentské organizace, spolky a jejich spolupráce s městem a dalšími organizacemi a aktéry.
  • Má mládež spojenu svou budoucnost s Ostravou? Jaké jsou faktory, které jsou rozhodující v rozhodování, zda město opustí nebo zde zůstanou?

Zapojení PDMMO do strategického plánovaní je jedním ze signálů, že Ostravě na mladých lidech opravdu záleží.