Zapojme všechny: Překonávání vzdělávacích výzev v heterogenním prostředí

Zobrazit: Zapojme všechny: Překonávání vzdělávacích výzev v heterogenním prostředí

Ve čtvrtek 8. února 2024 se v Centru PANT v Ostravě konala debata s názvem „Zapojme všechny“, která se zaměřila na aktuální výzvy ve vzdělávání. Tato akce přilákala odborníky z oblasti vzdělávání, aby společně diskutovali o možnostech a výzvách, které přináší výuka v heterogenním kolektivu.

Debata zdůraznila důležitost inkluzivního vzdělávání a potřebu zapojit všechny žáky bez ohledu na jejich individuální předpoklady, sociální zázemí nebo zdravotní omezení. Klíčovými řečníky byly Andrea Cibulková (ředitelka odboru Podpora žáků, poradenství a společné vzdělávání NPI ČR), Marie Gottfriedová (ředitelka Základní školy v Trmicích v Ústeckém kraji), Zuzana Škapová (ředitelka ZŠ Dětská v Ostravě) a Marita Širmer Martirosyan (zakladatelka vzdělávacího centra ROSY).

Pokud jste debatu nestihli, můžete se zpětně podívat na záznam.

Autor fotografií: Jiří Zerzoň