Závěrečná konference projektu RRP OV II

Zobrazit: Závěrečná konference projektu RRP OV II

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, který si klade za cíl podporu inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy, se blíží ke svému plánovanému konci. Projekt ukončí svou realizaci ke dni 31. 8. 2020, z tohoto důvodu se ve dnech 11. – 12. 6. 2020 konala závěrečná konference.

Do projektu je zapojena pětice mateřských škol a středisko volného času na území města Ostravy, ve kterých, díky projektu, působí asistenti sociální inkluze a probíhá doučování. Závěrečné konference se zúčastnili partneři projektu z obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava Svinov a také zástupci obvodu Ostrava Vítkovice, Ostrava Jih, zástupce Agentury pro sociální začleňování a ředitelka RKC Chaloupka. Náměstkyně primátora pro školství a sport Mgr. Andrea Hoffmannová, PhD. zahájila konferenci úvodním slovem a přivítala všechny účastníky. Poděkovala za odvedenou práci, fungování v rámci projektových aktivit a popřála úspěch do dalších let.

V rámci odborného programu konference došlo k vyhodnocení tříletého působení projektu, představili se jednotliví partneři projektu a nastínili zejména zkušenosti s fungováním asistentek sociální inkluze. Ředitelky a zástupci mateřských škol se shodli, že si již fungování mateřské školy bez asistentek sociální inkluze neumějí představit. Součástí konference byl také workshop, který byl zaměřen na nástroje zavádění inkluze v MŠ na území města Ostravy, účastníci se tak mohli detailně seznámit s prací asistentek v mateřských školách.

Všem partnerům projektu děkujeme za dosavadní skvělou spolupráci a budeme se těšit na tu následující!

Partneři projektu
ZŠ a MŠ Ostrava Svinov
MŠ Slezská Ostrava, Komerční
MŠ Slezská Ostrava, Požární
MŠ Slezská Ostrava, Zámostní
MŠ Ostrava, Špálova
SVČ Ostrava – Zábřeh

Závěrečná konference projektu RRP OV II