Zlatý oříšek

Zobrazit: Zlatý oříšek

Zlatý oříšek od roku 1998 cíleně vyhledává a podporuje ty nejtalentovanější, nejaktivnější děti a dětské kolektivy z celé České republiky napříč obory.

Soutěž Zlatý oříšek je otevřena všem dětem a dětským kolektivům, které si již prošly významnými úspěchy nebo se přičinily o něco mimořádného či společensky prospěšného. Soutěž záměrně nemá kategorie a staví tak vedle sebe děti úspěšné v nejrůznějších oborech.

Odměnou pro 21 dětí nominovaných odbornou porotu do užšího výběru, včetně 7 vítězů, je finále v České televizi, finanční podpora, aby mohly svůj talent dál rozvíjet i příležitost potkat další mimořádně nadané děti z celé České republiky a sdílet své zkušenosti a inspirovat ostatní.

Cílem soutěže a Nadačního fondu Zlatý oříšek je podpořit děti v jejich snaze a píli, motivovat je k dalšímu rozvoji a ukázat veřejnosti, jaké dětské talenty tady máme.

Dítě může do soutěže přihlásit rodič nebo zákonný zástupce, v případě dětských kolektivů trenér nebo učitel. Přihlášku do soutěže včetně podrobných podmínek účasti naleznete na www.zlatyorisek.cz/ceska-republika. Uzávěrka přihlášek je 15. října 2023.

Víte-li o nadaném dítěti nebo skupině dětí, jejichž mimořádné úsilí si ocenění zaslouží, neváhejte je přihlásit.