Zlatý oříšek

Zobrazit: Zlatý oříšek

Nadační fond Zlatý oříšek vyhlašuje soutěž Zlatý oříšek pro děti ve věku 6 – 14 let.

Nezáleží, zda je dítě umělec, sportovec, vědec či v něm dřímá jiné nadání. Nemusí se dokonce jednat o jednotlivce, ale také o celou skupinu talentovaných dětí, která slaví své první úspěchy.

Jedinečnost Zlatého oříšku spočívá zejména v tom, že nemá žádné kategorie a stupínek vítězů je jen jeden, ale má sedm rovnocenných prvních míst. Stát tak vedle sebe mohou třeba programátor, tým mladých vědců, tenista, taneční skupina, spisovatel, youtuber, ekolog či hráč na hoboj, anebo dítě, které prokázalo své výjimečné schopnosti v jakémkoliv jiném oboru lidské činnosti. Prostor se otevírá všem, jedinou podmínkou je dodržení zmíněné věkové hranice.

Odměnou pro 21 děti nominovaných odbornou porotou do užšího výběru včetně 7 vítězů bude nejen finále soutěže v České televizi a možnost finanční podpory jejich dalšího rozvoje, ale také příležitost osobně se potkat s dalšími úspěšnými a nadanými dětmi z různých koutů naší republiky.

Cílem soutěže a Nadačního fondu Zlatý oříšek je podpořit děti v jejich snažení, motivovat je k dalšímu rozvoji a novým, smělejším výzvám, ale také ukazovat, že Česko dětské talenty světového formátu opravu má.

Dítě může do soutěže přihlásit rodič či zákonný zástupce, v případě dětských kolektivů trenér nebo učitel. Přihlášku do soutěže včetně podrobných podmínek účasti naleznete na https://www.zlatyorisek.cz/ceska-republika.

Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 15. října 2021.

Zdroj: https://www.zlatyorisek.cz/ceska-republika