Zpětné ohlédnutí za Talent City 2023: Talent a kreativita

Zobrazit: Zpětné ohlédnutí za Talent City 2023: Talent a kreativita

Blok Talent a kreativita na konferenci Talent City 2023 byl plný inspirativních prezentací a diskuzí. Účastníci měli možnost získat nové nápady a přístupy, které mohou změnit způsob, jakým přemýšlíme o designu, vzdělávání a mediální gramotnosti.

Kromě hlavních témat byly také diskutovány další dílčí témata, jako je role umění ve vzdělávání a inovace ve vizuálním designu.

Součástí tohoto bloku byla také panelová diskuse, která byla plná inspirujících příběhů, nápadů a praktických rad. Řečníky zdůraznili, že vzdělání a kreativita nejsou oddělené entity, ale mohou se vzájemně obohacovat a posilovat. Panelová diskuze na téma „Talent a kreativita ve vzdělávání“ byla skvělou příležitostí k tomu, aby se o těchto klíčových tématech vedla otevřená a podnětná diskuse.

Záznamy jednotlivých bloků:

1.THeatr ludem „Dramatická výchova v běžné výuce na školách“ (BcA. Klára Kvasničková a Mgr. et BcA. Pavla Masaříková)

2.Galerie PLATO Designování vzdělávacích činností PLATO“ (Mgr. et Mgr. Alice Sovadinová a Mgr. et BcA. Jiří Gruber)

3.Designéři dětem „Pochopit design znamená pochopit svět v souvislostech“ (Mgr. Kateřina Přidalová)

4.FabLab Brno „Digitální řemeslo jako nástroj pro podporu kreativity“ (Ing. Tomáš Mejzlík)

5.TIC Zlín Nenapodobovat, být v čele! (Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.)

Talent a kreativita: Panelová diskuse

Blok Talent a kreativita se uskutečnil za finanční podpory Evropské unie.