Zveme vás na debatu o podpoře talentu nejmenších dětí

Zobrazit: Zveme vás na debatu o podpoře talentu nejmenších dětí

Dne 15. března 2023 pro vás připravujeme další debatu z cyklu Dát škole křídla. Tentokrát na téma Talenty na pískovišti.

KDY?
15. března 2023 od 18. hod.

KDE?
Centrum PANT, Čs. legií 1222/22, Ostrava

Debaty se účastní PhDr. Václav Mertin (dětský psycholog), Mgr. Stanislava Korcová (ředitelka MŠ Varenská) a Mgr. Nikol Zdráhalová (organizátorka Klubu nadaných dětí).

.

Hosté debaty odpoví na otázky:

  • Co potřebují děti ke zdravému vývoji?
  • Jak se hledá a jak rozvíjí talent každého dítěte?
  • Co se stane s nerozpoznaným nadáním?

PhDr. Václav Mertin
Téměř padesát let praxe v pedagogicko-psychologickém poradenství, třicet let výuka na katedře psychologie FFUK v Praze, v posledních letech rovněž spolupráce s OSPOD. Hojná publikační i lektorská činnost směrem k učitelské i rodičovské veřejnosti. Výběr publikací: Výchova bez trestů, Škola pro děti, Dítě mezi otcem a matkou (spolu s D.Kovářovou a P. Hermanovou), Výchovné poradenství (spolu s L. Krejčovou a kol.). 

Mgr. Stanislava Korcová
Předškolní pedagožka se intelektovým nadáním v předškolním vzdělávání zabývá již řadu let. Na základě svých zkušeností šíří myšlenku, že odkrývání vyššího potenciálu dětí, případně nadání či mimořádného nadání, je možné právě již v předškolním věku. Základem je vytvoření podnětného prostředí a různorodé vzdělávací nabídky tak, aby každé dítě svůj (mnohdy skrytý) potenciál mohlo najít. Důležité je také dítěti pozorně naslouchat, vycházet vstříc jeho zájmům, potřebám a respektovat jeho specifičnost. Povědomí o vyhledávání nadaných dětí šíří i mimo domovskou mateřskou školu s cílem informovat rodiče dětí o této skutečnosti ještě před nástupem do základního vzdělávání. 

Více o podpoře nadání v MŠ Varenská se můžete dočíst na webových stránkách školy: https://msvarenska.cz/projekt-talentik/

Mgr. Nikol Zdráhalová
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy a navazující magisterský program Předškolní pedagogika na Ostravské univerzitě. V praxi je od roku 2017 a v MŠ Exilu od listopadu 2018. V tomtéž roce se zapojila do činnosti Klubu nadaných dětí při MŠ Exilu, kde působí jako koordinátorka nadáni. V klubu se spolu s týmem proškolených kolegyní věnuje maximálnímu rozvoji potenciálu každého dítěte. Cílem klubu a hlavní myšlenkou je rozvíjet latentní nadání každého dítěte a zároveň respektovat jejich individualitu. Klub nadaných dětí spolupracuje s Mensou ČR a využívá metodu NTC learning.

Debatu moderuje Martin Tomášek (Ostravská univerzita). 

VSTUP ZDARMA