Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání

Zobrazit: Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání

Součástí projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III je konference zaměřená na rovné příležitosti v základním a mateřském vzdělávání, která se koná ve čtvrtek 5. listopadu v budově Nové radnice.

Odborný program zahájí psycholog Jan Svoboda přednáškou na téma motivace žáků směrem k výuce. Poté zazní aktuální školská témata jako záškoláctví, práce s talentem dítěte, nástup žáka-cizince do ZŠ či tandemová spolupráce učitele s asistentem pedagoga. Vítáni jsou nejen odborníci z řad pedagogů, školních psychologů, speciálních a sociálních pedagogů, asistentů, ale také široká veřejnost se zájmem o problematiku vzdělávání.

Přihlásit se můžete online v tomto odkazu: konference Rovné příležitosti v Ostravě.

Program konference:

08.30   Registrace
09.00   Úvodní slovo – náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová
09.20   Jak zvýšit motivaci žáků směrem k výuce  – psycholog Jan Svoboda
10.20   Pauza na kávu
10.35   Záškoláctví a jak ho řešit– Lucie Škvaridlová
11.05   Příklady dobré praxe se zaváděním odborných pozic ve školách
             Pozice školního asistenta inkluze v MŠ – Jarmila Karnovská
             Fungování ŠPP, jeho přínos a překážky – Pavel Olšovský
             Pozice sociálního pedagoga, jeho úloha ve škole – Elefteria Svačinová
12.15   Obědová přestávka
13.00   Tandemová spolupráce učitele s asistentem v prostředí inkluzivního vzdělávání – Pavlína Baslerová
13.30   Práce s talentem dítěte – Michaela Holišová
14.00   Nástup žáka-cizince do ZŠ – Iva Šmídová
14.30   Závěrečná diskuse, zakončení

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.