Zveme Vás na akreditovaný kurz Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování

Zobrazit: Zveme Vás na akreditovaný kurz Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování

Akreditovaný kurz pro pracovníky v oblasti vzdělávání.

V rámci šestnáctihodinového kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich uplatněním v praxi, zorientujete se v postupu včasné identifikace ohroženého dítěte (např. domácím násilím) a možnostech následné podpory včetně zapojení do mezioborové spolupráce v regionu. Teorii se budete věnovat jen v nutné míře, tak abyste pochopili, proč a jak trauma respektující přístup opravdu funguje. Budeme společně rozebírat praktické zkušenosti z každodenní praxe a hledat efektivní přístupy k jejich řešení – přístupy, které pomohou nejen k snazšímu a sebejistějšímu výkonu povolání učitele, ale zejména k tomu, aby děti u těchto profesionálů nalezly potřebnou podporu a zázemí, které jim umožní zotavit se z traumatu.

Kurz se koná dne 03.05.2023 od 08:30-17:30 hodin a 29.05.2023 od 08:30 -17:30 hodin v prostorách MMO, Prokešovo náměstí 8, Ostrava; místnost 406 (4.patro). Na setkání se mohou hlásit pracovníci ŠPP základních a mateřských škol.

Přihlášení na kurz je závazné, kapacita je OMEZENA. Prosíme o přihlašování pouze jedné osoby z jedné školy. V případě vysokého počtu přihlášených Vás zařadíme do pořadníku a budete osloveni pro účast na kurzu v dalším termínu.

Odkaz pro přihlášení: ZDE
Při přihlašování na metodické setkání prosíme o uvedení ZŠ.