Zvídálci z MŠ Jana Šoupala objevovali svět

Zobrazit: Zvídálci z MŠ Jana Šoupala objevovali svět

V Mateřské škole Jana Šoupala 1611 z Ostravy-Poruby, odloučeném pracovišti MŠ J. Skupy, byl v minulém roce realizován projekt s názvem „Zvídálci objevují svět“. Tento projekt byl financován z rozpočtu statutárního města Ostravy z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.

Cílem projektu byl rozvoj nadaných a talentovaných dětí v logických a technických dovednostech, rozvoj matematické, polytechnické a přírodovědné gramotnosti a rozvoj pozitivního vztahu k technickým oborům. Podpora nadaných a talentovaných dětí probíhala v celoročním kroužku s názvem „Malý Zvídálek“.

Děti se zúčastnily vzdělávacích projektových dnů ve spolupráci s Malou technickou univerzitou a Dolní oblasti Vítkovice.

V rámci projektu proběhla také společná odpolední akce pro rodiče a děti s názvem Malá přírodovědná univerzita, kde děti plnily připravené úkoly a aktivity podporující rozvoj technického a logického myšlení, předmatematických dovedností, přírodovědné a polytechnické gramotnosti.

Výstupem realizovaných aktivit projektu je portfolio „Stromy školní zahrady ve 4 ročních obdobích“.

Díky projektu byla u dětí, hravou a zábavnou formou prožitkového učení, podporována jejich touha po poznání a vědění.

Zdroj: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace