Jarní metodické kurzy pro pedagogy na VŠB-TUO

Zobrazit: Jarní metodické kurzy pro pedagogy na VŠB-TUO

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava připravila ve spolupráci s Ostravskou univerzitou metodické kurzy pro pedagogy. Tyto kurzy probíhají v Ostravě a jsou zdarma.

.

.

.

.

.

.

Materiály pro život
Kurz pro pedagogy ZŠ a SŠ, lektory kroužků, studenty pedagogických oborů a pro každého, koho toto téma zajímá. Hlavní myšlenkou kurzu je zamyslet se nad dlouhou cestou materiálu od jeho výroby z vytěžené suroviny, přes následné zpracování do podoby výrobku k našemu každodennímu použití až po ukončení jeho životnosti a zvážení možnosti jeho dalšího využití.

Termín: 02.03.2023
Místo: VŠB-TUO

Více informací naleznete ZDE.

Energetické zdroje v experimentech
Metodický kurz pro učitele fyziky, chemie, pro lektory kroužků, pedagogy volného času. V kurzu vám předvedeme a vyzkoušíte si experimenty na téma „energetické zdroje v experimentech“, které pomohou dětem pochopit základní principy energetiky.

Termín: 20.03.2023
Místo: VŠB-TUO

Více informací naleznete ZDE.

Moje první podnikání
Metodický kurz pro pedagogické a další pracovníky, zaměřený na metody rozvoje propodnikavého myšlení a podnikatelské kreativity žáků ZŠ a SŠ.

Termín: 28.03.2023
Místo: VŠB-TUO

Více informací naleznete ZDE.