Metodické kurzy pro pedagogy – květen a červen 2022

Zobrazit: Metodické kurzy pro pedagogy – květen a červen 2022

VŠB-TUO pořádá metodické kurzy pro pedagogy, které jsou určeny pro pedagogy ZŠ a SŠ, lektory SVČ a science center, studenty pedagogických oborů a všechny, kteří si chtějí zlepšit techniku.

JAK ZAŘADIT TECHNIKU DO VÝUKY – PŘÍBĚHY DOMŮ
Stavebnictví je obor starý jak lidstvo samo. Postupem doby se měnil účel staveb, vyvíjely se materiály, techniky a postupy. Nestačilo stavět jen domy, ale přibyly cesty, železnice, vodní díla, doly, tunely… Stavebnictví je tradiční obor, ale podobně jako další obory lidské činnosti je ovlivněn rozvojem informačních technologií, digitalizace a robotizace. 

Termín: 20.05.2022
Čas: 9:00 – 16:00
Místo: VŠB-TUO

Více informací naleznete ZDE.

JAK PRACOVAT S TALENTY (NADANÝMI ŽÁKY)
Metodický kurz pro pedagogické a další pracovníky, který představí konkrétní možnosti práce s nadanými žáky ve škole i v mimoškolním prostředí, možnosti identifikace a akcelerace nadání, obohacování učiva a aktivního zapojení nadaného žáka.

Termín: 25.05.2022
Čas: 9:00 – 16:00
Místo: VŠB-TUO

Více informací naleznete ZDE.

JAK VÉST TECHNICKÝ KROUŽEK – STAVÍME TELEFON
Metodický kurz pro vedoucí technických kroužků nebo pro ty, kteří by to chtěli zkusit.

Termín: 27.05.2022
Čas: 9:00 – 16:00
Místo: VŠB-TUO

Více informací naleznete ZDE.

JAK ZAŘADIT TECHNIKU DO VÝUKY – MATERIÁLY PRO ŽIVOT
Hlavní myšlenkou kurzu je zamyslet se nad dlouhou cestou materiálu od jeho výroby z vytěžené suroviny, přes následné zpracování do podoby výrobku k našemu každodennímu použití až po ukončení jeho životnosti a zvážení možnosti jeho dalšího využití.

Termín: 15.06.2022
Čas: 9:00 – 16:00
Místo: VŠB-TUO

Více informací naleznete ZDE.