NUMERÁČCI 2022 V MŠ OSTRAVA, VARENSKÁ 2a

Zobrazit: NUMERÁČCI 2022 V MŠ OSTRAVA, VARENSKÁ 2a

Zajímáte se o vyhledávání a rozvíjení intelektového nadání dětí předškolního věku?

Baví vás spolupracovat s ostatními mateřskými školami, sdílet a seznamovat se s novými lidmi a obohacovat program vaší školy?

V tom případě vás srdečně zveme do 4.ročníku aktivity NUMERÁČCI pořádanou Mateřskou školou Ostrava, Varenská 2a, p.o. za finanční podpory statutárního města Ostravy z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu, jejímž cílem je nominovat nadané, případně mimořádně nadané děti ještě před nástupem do základního vzdělávání.

Numeráčci jsou tříkolovou, v běžném provozu mateřské školy časově zvládnutelnou, aktivitou převážně pro děti s povinnou předškolní docházkou. Pro zajímavost a přitažlivost jsou jednotlivá kola motivována „vesmírnými rýmovačkami“. V pracovních listech pak děti řeší zajímavé matematické a logické úkoly různých obtížností.

První dvě kola se budou konat v domovských školách, třetí pak na základě aktuální situace (COVID-19) v Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a, p.o., kde bude připraven program nejen pro děti, ale i doprovázející pedagogy.

Ty z vás, kteří jste se do 4.ročníku ještě nepřihlásili, by ráda touto cestou pozvala k zapojení Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka školy. V případě vašeho zájmu, prosíme o vyplnění přiložené přihlášky a zaslání mailem do 7. 1. 2022 (posta@msvarenska.cz). Případné dotazy Vám zodpoví na tel. čísle 602 412 563.

Těšíme na společné vesmírné zážitky. Vždyť vyhledávat, nacházet a rozvíjet nadání v oblasti intelektu u dětí, by mělo být stejně důležité, jako je tomu i v jiných oblastech nadání.

PŘIHLÁŠKU NALEZNETE ZDE.

Zdroj: Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka školy