Ostrava podporuje žáky i v době letních prázdnin

Zobrazit: Ostrava podporuje žáky i v době letních prázdnin

Město Ostrava reagovalo na nutnost minimalizovat negativní dopady pandemie COVID-19 na žáky plnící povinnou školní docházku v důsledku sociální izolace a dlouhodobé distanční výuky na školách, podpořením aktivit na obnovení pracovních a studijních návyků, zájmu o vzdělávání, duševní pohodu a zdraví dětí, včetně opětovného podpoření jejich pohybových aktivit.

Vhodnou možností, jak dosáhnout plnění těchto ukazatelů, je podpora doučování ostravských dětí ZŠ o letních prázdninách, a to jak ze strany jejich kmenových škol, tak ze strany neziskových organizací. Další možností je propojení formálního a neformálního vzdělávání dětí formou individuálního či skupinového doučování a konání příměstských táborů realizovaných základními školami, neziskovými organizacemi, středisky volného času a domem dětí a mládeže.

Poskytnuté mimořádné příspěvky základním školám a mimořádné dotace neziskovým organizacím jsou finanční prostředky, díky kterým probíhá individuální či skupinové doučování žáků v období červen-září 2021 a realizace příměstských táborů zaměřených na doučování žáků v době červen-srpen 2021 dohromady pro 841 žáků navštěvující základní školy na území města Ostravy. Finanční prostředky jsou poskytnuty na osobní náklady, spotřební materiál, stravování a pitný režim žáků, dopravu a drobné věcné ceny. Žáci mají možnost využít i bezúplatně vzdělávacích aktivit v DOV, implementační aktivity v rámci projektu MAP ORP Ostrava II (např. návštěvu ZOO Ostrava nebo Planetária Ostrava).

Zapojené základní školy:

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava–Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava–Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Zapojené neziskové organizace:

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.

S.T.O.P., z.s.

Střediska volného času a dům dětí a mládeže, které jsou příspěvkovými organizacemi města, se zapojili do výzvy MŠMT „Letní kempy 2021“. Každé středisko přes prázdniny uspořádá 4 letní kempy formou příměstského tábora, v rozsahu min. 40 hodin, a to po dobu 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Dětem bude v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim, přičemž za letní kemp nebude vybírána úplata.

Letní kempy a další pobytové a příměstské tábory se uskuteční ve:
Středisku volného času Ostrava, Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Středisku volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace
Středisku volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace