Robosvět v MŠ Varenská

Zobrazit: Robosvět v MŠ Varenská

„V jednom světě, robosvětě je obrovský dům.“

Touto větou začíná první ze série příběhů o robůtkovi TIO, který provázel děti z Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, příspěvkové organizace celý školní rok robosvětem, neboli digitálním světem. Ten je přirozenou součástí jejich života, aniž by si to nějak zvlášť uvědomovaly. O to více na to musíme myslet my – dospělí, rodiče či pedagogové. Předškolní věk je totiž to pravé období pro utváření správných návyků pro používání moderních technologií. A právě etice a bezpečí ve virtuálním světě děti učil jejich nový kamarád TIO. Pomocí příběhů a práce s nimi se seznámily nejen s širokým spektrem možností, které jim digitální technologie zprostředkovávají, ale zároveň i s nástrahami, jenž s sebou přinášejí. Pomyslnou spojovací nitkou celého projektu se stala myšlenka přiblížit dětem moderní technologie bez jejich používání.

Po celou dobu jsme vycházeli z materiálu, který byl vytvořen v rámci Národního pedagogického institutu ČR (J. Severinová – autorka robůtka a jeho příběhů, S. Korcová – autorka rozvíjejících aktivit, obě zaměstnankyně MŠ Varenská). Všechny příběhy s doplňkovým materiálem jsou pro zájemce z řad rodičů i pedagogů zdarma k dispozici na: http://www.tio-projekt.cz/

Díky finančním příspěvkům Moravskoslezského kraje (Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022) a statutárního města Ostravy (Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2022) obdržely všechny děti MŠ Varenská originální pracovní sešit, který byl určen jak k prohlubování nabytých poznatků ve třídě s kamarády, tak doma se svými nejbližšími. Překlopení do rodin považujeme v předškolním vzdělávání za podstatné, poněvadž je známo, že děti se učí nápodobou a kopírují chování „svých dospěláků“. A jak již bylo na začátku zmíněno, virtuální svět je samozřejmostí jejich života. 

„Věříme, že se nám i díky tomuto projektu podařilo zasít semínko obezřetnosti a respektu k sociálním sítím, položit základy pro pravidla používání moderních technologií, a přitom se hezky pobavit. Ano, i s takto „malými“ dětmi to všechno lze – a hravě,“ shrnula ředitelka mateřské školy Stanislava Korcová.

Mapa příběhů projektu TIO ke stažení ZDE.

Zdroj fotografií a textu: Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace