Soutěž o „Fajny školní oběd“

Zobrazit: Soutěž o „Fajny školní oběd“

Statutární město Ostrava, Odbor školství a sportu ve spolupráci se Střední školou společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace připravili v rámci projektu „Fajne školní bistro“ pro kuchařky mateřských a základních škol soutěž jednotlivců ve vaření „Fajny školní oběd“.

Téma soutěžního pokrmu: „Rostlina místo masa“. Soutěžit se bude ve dvou kolech: 1. korespondenční kolo, kdy soutěžící doloží fotografii pokrmu, který mají zařazen ve svém jídelním lístku, technologický postup a cenovou kalkulaci na 10 porcí a seznam surovin. Odborná porota vybere do 2. kola 5 finalistů, kteří uvaří 4 porce soutěžního pokrmu.

Celoměstské finále se uskuteční 23. 11. 2022 v Gastrocentru Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, Krakovská 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

Propozice: – z d e –

Přihláška: – z d e –

Termín pro podání přihlášky: 21. 10. 2022