TALENT CITY 2022: TALENT A PODNIKAVOST NA VŠB-TUO

Zobrazit: TALENT CITY 2022: TALENT A PODNIKAVOST NA VŠB-TUO

Jako poslední příspěvek z bloku Talentu a podnikavosti se představí Vysoká škola Báňská – Technická univerzita v Ostravě, která si na konferenci Talent City 2022 připravila příspěvek s názvem „Talent a podnikavost na VŠB-TUO“.

REGISTRACE ZDE


.

O VŠB-TUO

VŠB-TUO už více než 170 let propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v moderních studijních programech, reagujících na skutečné problémy současnosti.

Hana Štverková a její příspěvek

Práce s talenty na VŠB-TUO tvoří ucelený systém pro děti od 6 let až po vysokoškoláky. VŠB-TUO cílí na podporu zájmu o technické a přírodní vědy, přes možnosti individuální akcelerace talentu prostřednictvím Junior univerzity, až po rozvoj podnikavosti vysokoškoláků skrze předmět Start-up podnikání, aktivity Kariérního centra či program Green Light.

Hana působí jako vedoucí Katedry podnikohospodářské na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Jejím přáním a snahou je propojovat akademickou oblast se soukromou sférou a průmyslem jak u nás, tak v zahraničí. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika malých a středních podniků, start-upů, řízení jakosti a podnikové ekonomiky, včetně oblastí udržitelného a přeshraničního podnikání, nebo 4 denního pracovního týdne.
Vidí souvislosti tam, kde ostatní tápou, a vždy nalézá efektivní cesty k řešení různých situací. Je vášnivý vizionář a stratég, který se umí na věci dívat s nadhledem. Díky tomu pomáhá spoustě lidí kolem sebe vidět příležitosti k dalšímu rozvoji nejen na pracovní úrovni, ale i v rovině osobní.