TALENT CITY 2022: UČÍME SE PODNIKÁNÍM – PŘÍBĚH FINSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO KONCEPTU TEAM ACADEMY V ČR

Zobrazit: TALENT CITY 2022: UČÍME SE PODNIKÁNÍM – PŘÍBĚH FINSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO KONCEPTU TEAM ACADEMY V ČR

V rámci programu konference Talent City 2022 proběhne v bloku Talent a podnikavost diskuse s názvem „Učíme se podnikáním: Příběh finského vzdělávacího konceptu Team Academy v ČR“. Tento blok zajišťuje Moravskoslezské inovační centrum a můžete se těšit na zajímavé projekty v oblasti start-upů či na diskuse o různých tématech.

REGISTRACE ZDE


Hosté diskuse
DALIBOR ŠIMEK
Dalibor je odborný asistent na Obchodně podnikatelské faktultě v Karviné, kde se věnuje výuce podnikatelských předmětů. Také stál za zrodem centra na podporu podnikání Business Gate a nyní s kolegy rozjíždí vzdělávací koncept Tiimiakatemia Karviná.

VÁCLAV ŠVEC
Václav absolvoval vysokoškolská studia na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a pokračoval zde i v úspěšném studiu doktorátu. V současné době působí jako garant prvního profesně zaměřeného studijního program na PEF ČZU v Praze, certifikovaného jako Tiimiakatemia(R) Prague, kde je také jedním z týmových koučů. Mimo to se profesně věnuje manažerským simulacím a je spoluautorem dvou originálních manažerských simulací na rozvoj týmu a rozvoj manažerského rozhodování. V roce 2021 se stal laureátem Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.

TOMÁŠ GONGOL
Je absolventem právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na VŠE v Praze, kde byl v roce 2019 jmenován také docentem. Na Slezské univerzitě v Opavě nyní působí na pozici prorektora pro strategii a komunikaci. V roce 2021 se stal rovněž garantem nového studijního programu Inovativní podnikání, které je postaveno na finském vzdělávacím konceptu Tiimiakatemia(R).

ADÉLA VEJVODOVÁ
Týmová podnikatelka ve 3. ročníku studijního programu Inovativní podnikání založeném na konceptu Tiimiakatemia(R) na České zemědělské univerzitě v Praze.

SÁRA MACKOVÁ
Týmová podnikatelka v 1. ročníku studijního programu Inovativní podnikání založeném na konceptu Tiimiakatemia(R) na Sleszké univerzitě v Karviné.