ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Zobrazit: ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

V novém školním roce 2022/2023 zamíří do ostravských základních škol téměř 24 tisíc žáků. Do prvních tříd v Ostravě nastoupí 2 533 žáků, v loňském roce byl počet prvňáčků podobný. Mezi prvňáčky by mělo být i 39 ukrajinských dětí. 

Od prvního září by do mateřských škol v Ostravě mělo docházet 148 ukrajinských dětí a v základních školách by mělo vzdělání absolvovat 577 dětí z Ukrajiny. Nejmladší žáčky přivítali v některých školách zástupci vedení města. Ostrava má 55 základních a 65 mateřských škol zřizovaných městem či jednotlivými městskými obvody. Do mateřských škol pak nastoupí víc jak 2 400 předškoláků.

Primátor města Tomáš Macura přivítal žáky první třídy v proskovické základní škole: „Na nové školní cestě za poznáním se vám otevírají zcela nové obzory, naučíte se číst a díky tomu máte před sebou nekonečné možnosti objevování nových a nových věcí i prostřednictvím knížek. Kluci a holky, přeji vám, abyste do školy chodili rádi tak jako dnes, první den, našli si nové kamarády a abyste na vaši první paní učitelku vzpomínali vždy s láskou. Rodičům pak přeji nevyčerpatelnou energii i výdrž při plnění všech domácích úkolů a společném učení.

V první školní den za dětmi zavítala již tradičně Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro školství a sport, která letos zamířila do Základní školy Komenského v Ostravě-Porubě. Do školy by mělo docházet 15 ukrajinských dětí, mezi 46 prvňáčky je též jedno ukrajinské dítě. „Chci poděkovat všem učitelům, kteří od prvních dnů pomáhali řešit nezáviděníhodnou situaci uprchlíků, kteří ve městě hledali bezpečí pro své děti. Právě díky entuziasmu učitelů mnoho ukrajinských dětí velmi záhy našlo své zázemí, nové kamarády a postupně se sžívaly se zcela novým prostředím v naší zemi. Děti jsme nechtěli separovat ve speciálních třídách, naopak byly začleňovány do standardních tříd. Nutno připomenout a pedagogům znovu poděkovat také za neuvěřitelný kus práce v období pandemie,“ konstatovala Andrea Hoffmannová. Praxi integrace ukrajinských dětí do výuky okomentovala ředitelka Základní školy Komenského Renata Fialová: „V březnu tohoto roku jsme přijali 15 ukrajinských dětí ve věku od 5 do 15 let. Zorganizovali jsme pro ně adaptační skupinu, kterou vedla ukrajinsky mluvící koordinátorka. Na konci adaptačního období byli žáci rozděleni do jednotlivých tříd a zapojeni naplno do všech školních aktivit. České děti je přijaly velice hezky, dokonce jim nosily drobné dárky. Díky zřizovateli jsme ukrajinským žákům mohli poskytnout i psychologickou podporu v jejich rodném jazyce. Všichni žáci úspěšně zvládli školní rok. V září přivítáme dvě nové ukrajinské děti. S podporou obětavých učitelů, školní asistentky, výchovné poradkyně a školní psychologa zvládáme všichni celou situaci velmi dobře.“ Paní náměstkyně Hoffmanová přivítala v novém školním roce také děti Školky Mexiko na Bohumínské ulici.

A zástupci vedení města pamatovali i na děti ve školách v dalších částech Ostravy. Žáky Základní školy Ostrava – Krásné Pole přivítala náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, děti v Základní škole Březinova navštívila náměstkyně primátora Kateřina Šebestová a náměstek primátora Miroslav Svozil pak popřál zážitky a úspěchy při učení dětem v Základní škole Gajdošova. Prvňáčci obdrželi drobné dárky, další jsou pro všechny ostravské prvňáčky připraveny například v podobě projektu Knihovny města Ostravy, nesoucího název „Váš prvňáček se stane čtenářem“ a roční registrace dítěte v knihovně zdarma. Dopravní podnik nabízí ODISku bez poplatku za vydání, bližší podmínky obou zmíněných programů zájemci zjistí u uvedených organizací. Střediska volného času a Dům dětí a mládeže Poruba nabízí celkem 452 kroužků v celém spektru zájmových činností. Detailnější informace k volnočasovým aktivitám naleznou zájemci na webu talentova.cz.

  • Středisko volného času Ostrava-Zábřeh – nabídka kroužků ZDE
  • Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory – nabídka kroužků ZDE
  • Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba – nabídka kroužků ZDE
  • Středisko volného času, Ostrava-Moravská Ostrava – nabídka kroužků ZDE

Pro školáky je září ale také jedním z nejrizikovějších období, dle statistik je to právě cesta do školy. Situaci nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu již tradičně usnadňují strážníci městské policie a asistenti prevence kriminality, kteří usměrňují dopravu u vybraných přechodů pro chodce a před školami právě v kritické ranní době. Strážníci se věnují dopravní výuce i v průběhu školního roku, vyučují zásady bezpečného pohybu na silnicích v rámci různých besed, cílených předškolním i dětem prvního stupně základních škol. Letos již absolvovalo výuku dopravní výchovy víc jak 1100 dětí 3. třídy a přes 1500 žáků 4. třídy. Městská policie Ostrava zajišťuje dopravní výchovu pro polovinu základních škol města, lépe orientovat se na silnicích tak díky ní umí stovky dětí. Ve městě je rovněž osm dopravních hřišť s bezplatným vstupem. Strážníci zajišťují i různé akce pro veřejnost na dopravním hřišti Orebitská, kde se mohou dopravní výchově věnovat i rodiče s dětmi. Klíčová role vzdělávání náleží samozřejmě rodině, která by měla naučit své děti bezpečnému pohybu po silnicích.

Vzhledem k výraznému zdražování nabízí město rodinám s dětmi v tíživé životní situaci pomoc sociálních pracovníků na SOCIOPOINTU, situovaném v budově Nové radnice. Lidé by se neměli ostýchat zjistit nárok na příslušné sociální dávky. Jedná se například o přídavek na dítě či mimořádnou okamžitou pomoc na jednorázový výdaj s pořízením školních pomůcek apod. Zaměstnanci SOCIOPOINTU poskytnou lidem základní poradenství, mohou pomoci zprostředkovat příslušná osobní jednání. Mohou doporučit jednání s vedením školy v souvislosti s možností zajištění bezplatných obědů pro děti.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/zacal-novy-skolni-rok
Foto: Martin Grobař, Lukáš Kaboň, Boris Renner, Vladimír Pryček, Jiří Zerzoň