a a a

Finanční pomoc pro neziskové organizace

Rada města na svém jednání dne 2. března 2021 rozhodla o vyhlášení výzvy ve věci finanční pomoci pro neziskové organizace. Podpora města směřuje v tuto chvíli k neziskovým organizacím, které zajišťují svou činnost v oblasti kultury, sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, ...

Seminář pro žadatele o finanční podporu v rámci Programu na podporu cizojazyčné výuky ve šk. roce 2021/2022

Seminář proběhne on-line formou dne 29.03.2021 ve 13 hod. Přihláška na seminář je zveřejněna ...

Podpora cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2021/2022

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1319//ZM1822/21 ze dne 03.03.2021 výběrové řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2021/2022. Program včetně žádosti a povinných příloh naleznete ZDE Lhůta pro podání žádostí je od 06.04.2021 ...

Škola pro život

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A vyučuje předměty svět práce a výtvarnou výchovu metodou CLIL, a to díky finanční podpoře projektu „Škola pro život“, kterou získala z Programu na podporu cizojazyčné výuky. Velkou výhodou metody CLIL je, že zpočátku ...