TALENT CITY 2022: ARCHITEKTI VE ŠKOLE

Zobrazit: TALENT CITY 2022: ARCHITEKTI VE ŠKOLE

Dalším účinkujícím konference Talent City 2022, který bude vystupovat v rámci bloku Talentu a kreativity jsou Architekti ve škole, kteří za námi přijedou z Prahy.

Architekti ve škole nám představí příspěvek na téma „Jak zapojovat děti do rozvoje jejich okolí?“, který se bude zaměřovat na způsoby, jak mladé lidi vést k proaktivnímu přístupu změn prostředí a již od dětství je postupně zapojovat do plánování rozvoje měst a krajiny.

REGISTRACE ZDE

O Architektech ve škole

Architekti ve škole (2013) představují otevřenou databázi materiálů rozvíjející uvědomělý a odpovědný vztah ke krajině skrze vzdělávání dětí od nejútlejšího věku s využitím tematiky architektury, urbanismu a prostorového plánování. Cílem je nejen sdílená zkušenost, inspirace pro výuku, ale též neustálé hledání možností interpretace témat architektury a urbanismu, forem jejich zprostředkování a postupného začleňování do vzdělávacího systému ČR. Architekti ve škole založili Kristýna Stará, Aleš Hamhalter, Ondřej Teplý a Josef Čevora, ale samotnému projektu přispěli desítky osob svými zkušenostmi a nápady.

Kristýna Stará nám odpoví na následující otázky:

Abychom směřovali k občansky aktivní společnosti, je potřeba v lidech probouzet vztah k místu již od dětství a postupně je zapojovat do plánování rozvoje měst a krajiny.

– Jak využít místní znalost a zkušenost k přiblížení architektury, plánování a vytvářet vztah k místu již od mateřských škol?
– Existují způsoby, jak vést mladé lidi k proaktivnímu přístupu změn prostředí a tvorby? Jakou roli v tom hrají pedagogové?

Ing. arch. Kristýna Stará, Ph.D. je architektka, urbanistka, spoluzakladatelka platformy Architekti ve škole a značky dialog architekti, v projektu WPS Prague členka zakládající skupiny, odborná a výzkumná konzultantka. V roce 2011 absolvovala obor architektura a urbanismus s přesahem v rámci modulu zahradní a krajinářské architektury na FA ČVUT v Praze, kde též v roce 2019 úspěšně dokončila doktorské studium s tématem Rozvíjení vztahu ke krajině a možnosti primárního vzdělávání. Od roku 2009 se paralelně se studiem věnuje praxi architektky – urbanistky, ať již vlastní či dříve ve spolupráci se společnostmi Mac-Architecture s r.o./CENELC.CZ , DHV CR, spol. s r.o. či Cigler Marani Architects a.s./Jakub Cígler architekti a.s.