TALENT CITY 2022: DISKUSNÍ SEMINÁŘ S NÁZVEM „MÁME VE ŠKOLE NADANÉ ŽÁKY?“

Zobrazit: TALENT CITY 2022: DISKUSNÍ SEMINÁŘ S NÁZVEM „MÁME VE ŠKOLE NADANÉ ŽÁKY?“

V rámci bloku Talent a vzdělávání, který bude probíhat na konferenci Talent City 2022 vám představujeme diskusní seminář s názvem „Máme ve škole nadané žáky?“. Tento blok zajišťuje Ostravská univerzita ve spolupráci se zajímavými hosty z oblasti talentu a nadání, kteří se zúčastní seminářů a odborných debat v rámci celodenního programu.

REGISTRACE ZDE

O diskusním semináři

Seminář s názvem „Máme ve škole nadané žáky?“ nabídne stručný průřez problematikou nadaných jedinců v historii a dnes včetně typologie nadaných žáků podle Maureen Neihart a aktuální Gardnerovy typologie inteligence. Budou přestavena specifika a potřeby nadaných žáků, budou uvedeny vhodné a nevhodné přístupy a komunikační chyby učitelů při kontaktu s nadanými žáky. Pro zajímavost se účastníci semináře seznámí s konkrétními ukázkami prací nadaných žáků, které budou vytvářet základ pro doporučení vhodných strategií práce s těmito žáky a pro diskusi.

Hosté diskusního semináře

doc. PaedDr. JANA ŠKRABÁNKOVÁ, Ph.D.
Vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement, Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Paní Jana Škrabánková má bohaté zkušenosti s prací s nadanými žáky, jejich rodiči i učiteli. Přednáší problematiku nadaných žáků po celé České republice, pro nadané žáky také přednáší vybraná odborná fyzikální a chemická témata. Vlastní zkušenosti s mentoringem, zkušenosti s organizací řady exkurzí, soutěží, aktivit, programů  a projektů pro nadané žáky. Autorka více než 100 článků a 3 knih, většina v propojení s tématikou nadaných. Odborné zaměření – Speciální teorie relativity, Geofyzika a meteorologie, Fyzikální výpočty, Didaktika fyziky. Aktuálně členka užší tvůrčí Koncepční pracovní skupiny pro revize RVP ZV při Národním pedagogickém institutu ČR v Praze.

Mgr. MARIAN PLUCNAR 
Zástupce ředitelky Gymnázia Třinec, příspěvková organizace, spolupracující pedagog s CVVPT, absolvent akreditovaného kurzu CVVPT – Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol.
Na Gymnáziu v Třinci je zástupcem ředitelky a učí chemii, biologii a stejně zaměřené semináře pro žáky vyšších ročníků gymnázia. Jeho specializací je výuka semináře určeného žákům, kteří se chystají studovat zdravotně zaměřené obory. Při výuce klade důraz na komplexnost a žákům vysvětluje souvislosti mezi obory jako jsou anatomie, fyziologie, biochemie a další. Spolupracuje s Centrem pro vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu, kde spolupracuje s koordinátory, kteří se věnují talentovaným žákům. Je absolventem kurzu pro vzdělávání v přírodovědných oborech „Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky“.