TALENT CITY 2022: INVENIO – DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM PRO IDENTIFIKACI PROFILU SCHOPNOSTÍ DĚTÍ

Zobrazit: TALENT CITY 2022: INVENIO – DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM PRO IDENTIFIKACI PROFILU SCHOPNOSTÍ DĚTÍ

Na konferenci Talent City 2022 bude v rámci bloku Talentu a vzdělávání prezentována přednáška s názvem „INVENIO – Komplexní diagnostický systém pro identifikaci profilu schopností dětí“. Tento blok zajišťuje Ostravská univerzita ve spolupráci se zajímavými hosty z oblasti talentu a nadání, kteří se zúčastní seminářů, přednášek a odborných debat v rámci celodenního programu.

REGISTRACE ZDE

O přednášce

V rámci přednášky bude představen zcela nový počítačový komplexní diagnostický systém Invenio, který je již několik let vyvíjen na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Tento diagnostický nástroj je vytvořen zejména proto, aby pomohl učitelům a psychologům rozpoznat nadané děti, umožnil jim odhalit jejich schopnosti v různých oblastech a následně jim poskytl rychlou a smysluplnou podporu.
Invenio znamená v latině objevuji. Bude Vám předvedeno, jak se jednotlivé schopnosti dětí objevují. Každý test je vlastně veselá počítačová minihra, ve které děti řeší nejrůznější úkoly zaměřené na uplatňování vybraných schopnosti. Budou představeny testy logického myšlení, prostorových schopností, socio-emočních dovedností a mnohé další. Dozvíte se, jak jednoduché je s Inveniem ve Vaší škole či poradně pracovat, jak snadno se dostanou učitelé, psychologové i rodiče dětí k výsledkům i k odborné zprávě a jak rychle můžete začít identifikované schopností dětí podporovat a rozvíjet.
Celý tým se snaží podpořit takový vzdělávací systém, který dovede najít a rozvíjet schopnosti a potenciál každého žáka, tedy jak žáka se specifickými vzdělávacími potřebami, tak žáka s mimořádným intelektovým nadáním.

Přednášející

doc. PhDr. ŠÁRKA PORTEŠOVÁ, Ph.D.
Paní Portešová se dlouhodobě se zabývá problematikou psychologie nadaných dětí,  možnostmi jejich identifikace a rozvoje. Zejména se věnuje tématu dvojí výjimečnosti a nadaní ve velmi útlém věku.

Mgr. MICHAL JABŮREK, Ph.D
Čtyři roky působil v Národním ústavu pro vzdělávání (dříve IPPP ČR), kde se zabýval tvorbou a adaptací nových diagnostických nástrojů. Na tuto činnost navázal na Katedře psychologie FSS MU, kde aktuálně působí jako výzkumný pracovník. Zaměřuje se na vývoj diagnostických metod a dětskou diagnostiku pomocí netradičních postupů (např. pomocí videoher).

Mgr. ONDŘEJ STRAKA, Ph.D.
Aktuálně je lektorem a výzkumným pracovníkem na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU, zabývá se psychologií nadaných dětí a tvorbou nových diagnostických metod. V minulosti působil šest let jako psycholog a metodik péče o nadané v Pedagogicko-psychologické poradně Žďár nad Sázavou.