TALENT CITY 2022: MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ

Zobrazit: TALENT CITY 2022: MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ

Konference Talent City 2022 se zúčastní také Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK), která v rámci bloku Talent a kreativita vystoupí se svým příspěvkem „Knihovna jako partner při rozvoji technické a digitální gramotnosti“.

Lektorky z týmu MSVK nám přiblíží roli knihovny v současnosti, nebo jakým způsobem může knihovna figurovat v rozvoji technických a digitálních kompetencí.

REGISTRACE ZDE

O Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě je zapojena do řady vzdělávacích a kulturních akcí města i regionu. Věnuje se zájmovému vzdělávání a popularizaci vědy. Důležité jsou konzultační a vzdělávací aktivity pro studenty a pedagogy středních a vysokých škol. Knihovna plní funkci krajské knihovny MSK a poskytuje metodickou podporu a vedení knihovnám v regionu.

Michaela Mrázová se ve svém příspěvku zaměří na:

Knihovny, stejně jako celá společnost, prochází v současné době velkou transformací. Už to dávno nejsou jenom půjčovny knih a tichá místa pro soustředěné studium.

Jaké tedy nyní knihovny jsou? A jakou roli mohou hrát při rozvoji technické a digitální gramotnosti?

V lektorském týmu Moravskoslezské vědecké knihovny pracujeme na tom, abychom se pro pedagogy stali partnery v oblasti metodiky práce s výukovými roboty či problematiky mediální a informační gramotnosti.

Mgr. Michaela Mrázová je lektorka, knihovnice, neúnavná propagátorka nových technologií v knihovnách. Pracuje jako koordinátorka vzdělávání v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, kde se věnuje vzdělávání knihovníků i učitelů v oblasti technické a digitální gramotnosti, mediální výchovy a stará se o makerspace dílnu.