TALENT CITY 2022: PROTOTÝPCI

Zobrazit: TALENT CITY 2022: PROTOTÝPCI

Představujeme Vám dalšího účinkujícího programu Talentu a kreativity v rámci konference Talent City 2022. Jedná se o spolek Prototýpci z Brna. Prototýpci nás seznámí s tím, jak pečovat o nápady, abychom postupem času nepřišli o schopnost je generovat.

Zakladatelka Prototýpků Veronika Šancová nám prostřednictvím prezentace formou Mentimeteru představí příspěvek s názvem „Práce s nápadem – rozvoj divergentního myšlení na 1. stupni ZŠ“.

REGISTRACE ZDE

O Prototýpcích

Prototýpci skrze své aktivity vedou děti ke kreativitě a podnikavosti. Během jejich kroužků, letních táborů a workshopů se děti seznamují např. se základy programování a rozšiřují své digitální znalosti. Odnáší si tak motivaci i praktické postupy, jak svoje nápady proměnit ve skutečnost a funkční prototypy. Vizí Prototýpků je přispět k tomu, aby bylo na světě co nejvíce aktivních lidí, kteří mají chuť a odvahu měnit své okolí k lepšímu.

Veronika Šancová a její příspěvek

O nápady je třeba pečovat, protože postupem času přicházíme o schopnost je generovat. V mladším školním věku dochází k razantnímu poklesu úrovně divergentního myšlení, které nutně potřebujeme, abychom ze sebe dostali co nejvíc možných nápadů, variant a řešení. Dobrá zpráva je, že existuje obrovská škála možností, jak divergentní myšlení v tomto věku rozvíjet – v libovolném předmětu, zábavně, bezpečně a v pár minutách.

– vysvětlíme si, že potřebujeme divergentní i konvergentní styl myšlení a proč je vhodné obě fáze oddělovat,
– představíme si (i zažijeme) základní principy práce s nápady,
– ukážeme si, jak divergentní myšlení účinně, a přitom zábavně a nenáročně trénovat ve fyzickém i digitálním světě
– pochopíme, že by každé dítě mělo umět žonglovat

Mgr. Veronika Šancová je zakladatelkou Prototýpků, kde působí jako lektorka kreativity, podnikavosti a digitálních kompetencí. V juniorských startupech pracuje s dětmi na 1. stupni ZŠ a vyvíjí s nimi konkrétní produkty. Je nositelkou evropské certifikace EntreCompEdu Teacher Pioneer a v rámci projektu IKAP v JMK II působila jako metodička studií pro koordinátory podnikavosti na základních a středních školách. Je aktivní v rodičovských iniciativách, přes 20 let podniká v oblasti IT a působí i v dalších vzdělávacích projektech.