TALENT CITY 2022: „ŠKOLA PRO DĚTI – JAK MŮŽEME ROZVINOUT POTENCIÁL KAŽDÉHO Z NICH“

Zobrazit: TALENT CITY 2022: „ŠKOLA PRO DĚTI – JAK MŮŽEME ROZVINOUT POTENCIÁL KAŽDÉHO Z NICH“

Dalším vstupem, který bude představen na konferenci Talent City 2022 v bloku Talent a vzdělávání bude odborná debata, která nese název „Škola pro děti: Jak můžeme rozvinout potenciál každého z nich“. Tento blok zajišťuje Ostravská univerzita ve spolupráci se zajímavými hosty z oblasti talentu a nadání, kteří se zúčastní seminářů a odborných debat v rámci celodenního programu.

REGISTRACE ZDE

O odborné debatě

V diskusi budeme hledat cesty, jak pomoct dětem objevovat a rozvíjet své možnosti a vidět v překážkách a výzvách příležitosti, jak zohlednit v rozmanité, inkluzivní třídě potřeby a pohodu každého dítěte a nepřehlédnout talent. Zeptáme se také, jak nejlépe zařídit, aby nebyla škola na všechno sama, a kam by měla směřovat spolupráce s univerzitami.

Hosté odborné debaty

MGR. MARTIN TOMÁŠEK, PH.D. – moderátor debaty
Vysokoškolský učitel (Ostravská univerzita, Katedra české literatury a literární vědy) se zaměřením na českou literaturu 19. století, didaktiku literatury a na studentské praxe. Připravuje budoucí češtináře, badatelsky se věnuje tematologii (fenomén literární krajiny a prostředí) a ekokritice. Podílí se na inovacích výuky na OU a přípravě Univerzitní školy Ostrava (tzv. klinická škola OU). Jako komunální politik má na starosti základní a mateřské školy v Ostravě-Porubě. K jeho koníčkům patří běh, kolo, jóga a hory.

RNDr. BŘETISLAV SVOZIL, Ph.D.
Břetislav Svozil absolvoval Pedagogickou fakultu TU v Liberci a doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V praxi se věnoval práci s žáky od mateřské školy až po vysokoškolské studenty, byl ředitelem ZŠ Deblín a v roce 2016 otevřel v Brně vlastní základní školu Labyrinth; také přednáší externě na univerzitě. Je zařazen do Mapy sociálních inovátorů ČR – Ashoka CEE. Labyrinth pracuje s principy laboratorních škol, které B. Svozil ověřoval v praxi ve spolupráci s Geografickým ústavem PřF MU již na ZŠ Deblín. Je spoluautorem a editorem několika regionálních učebnic, vzdělávacích metodik a řady odborných článků. Rád cestuje do málo známých míst, vytváří a realizuje zdánlivě nemožné.

MGR. MIROSLAV VŠETEČKA
Od roku 2011 je ředitelem velké základní školy s úplným Školním poradenským pracovištěm. Aktivně se zabývá zaváděním efektivní kolegiální podpory, která pozitivně ovlivňuje kvalitu profesního rozvoje pedagogů a tím i kvalitu vzdělávaní.
Je propagátorem rozvoje strategií a plánování na školách. Působil jako konzultant rozvoje školy v rámci projektu NPI Strategie a plánování na školách (SRP). Tématu Ředitel a organizace školy se věnuje i při vedení seminářů a praxí na Centru dalšího vzdělávání Ostravské univerzity v rámci specializačního studia pro ředitele škol a školských zařízení.