TALENT CITY 2022: SPOLEČNOST PRO KREATIVITU VE VZDĚLÁVÁNÍ

Zobrazit: TALENT CITY 2022: SPOLEČNOST PRO KREATIVITU VE VZDĚLÁVÁNÍ

Představujeme Vám Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, která za námi přijede z Prahy. Tato společnost nás na konferenci Talent City 2022 v části Talent a kreativita seznámí s tématikou kreativního učení jako jednu ze zásadních kompetencí pro 21. století.

SPKV nám na konferenci Talent City 2022 představí kreativní vzdělávání jako mezioborový přístup k procesu učení se v příspěvku nazvaném „Způsob jakým se dostaneme do budoucnosti je budoucnost, kterou si vytvářím“.

REGISTRACE ZDE

O Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) už deset let přináší témata kreativního učení do českého školství prostřednictvím umění, kreativního a designového myšlení a participace dětí. Nabízí také komplexní řešení rozvoje kreativního učení v regionech. Jejich přístup zahrnuje procesy designového myšlení, které vychází z místních podmínek a potřeb. SPKV jsou také iniciátory platformy uMĚNÍM, která sdružuje umělecké organizace působící ve vzdělávání. Více než pět let realizují program Kreativního partnerství, který vyvinula britská organizace Creativity, Culture and Education a úspěšně probíhá v mnoha zemích po celém světě.

Katarína Kalivodová nám odpoví na následující otázky:

  • Co všechno považujeme za návyky kreativního myšlení?
  • Jak je můžeme rozvíjet a využívat ve vzdělávání ale i běžném životě?
  • Jak vytvořit funkční podmínky pro učení, tak aby se žáci mohli rozvíjet komplexně?
  • Jak kreativní myšlení u dětí může ovlivnit scénáře naši budoucnosti?

MgA. Katarína Kalivodová ArtD – CEO je ředitelkou SPKV, 20 let působila v oblasti performance art, v divadlech a nezávislých uměleckých uskupeních v Evropě a také jako vysokoškolská pedagožka (Akademie umění)., vedla mezinárodní workshopy propojující pohyb, hlas a tělo. V SPKV vede tvorbu programů na rozvoj kreativity, designového myšlení, problem solving a působí jako konzultantka implementace kreativního vzdělávání. V rámci pilotního projektu Eduzměny v Kutnohorsku vede pracovní skupinu zaměřenou na tvorbu opatření pro cílovou skupinu žáků.