TALENT CITY 2022: THEATR LUDEM A DIVADLO LOUTEK OSTRAVA

Zobrazit: TALENT CITY 2022: THEATR LUDEM A DIVADLO LOUTEK OSTRAVA

Představujeme Vám další účinkující bloku Talentu a kreativity v rámci konference Talent City 2022. Jedná se o ostravský spolek THeatr ludem, který nám společně se zástupkyní Divadla loutek Ostrava představí svůj příspěvek s názvem „MeetLoutky a DramaDílny – inspirace divadlem„.

V rámci tohoto příspěvku nám Hana Volkmerová představí projekt Divadla loutek Ostrava (DLO) s názvem MeetLoutky. Lektorka Pavla Masaříková nás zase seznámí s DramaDílnami spolku THeatr ludem.

REGISTRACE ZDE

O THeatr ludem

THeatr ludem z. s. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2005 a zaměřuje se na vzdělávací a kulturní projekty především v Moravskoslezském kraji.
Jejich hlavní náplní jsou čtyři pilíře: DramaDílny, Vzdělávání pedagogů, terapie loutkou a organizace krajské přehlídky pod názvem Ostravská Lokálka.

O Divadlu loutek Ostrava

DLO je příspěvková organizace, která veřejnosti a školám nabízí nejen divadelní představení, ale také umělecko-vzdělávací programy, které obsahují participační divadlo s terapeutickým potenciálem, interaktivní lekce s loutkami, výtvarné, dramatické a zážitkové dílny a mimořádné akce.

Společným základem všech programů je hravost, tvořivost, zážitek, spolupráce, vzájemný respekt, nenásilné vzdělávání a společné sdílení. Seznamujeme v nich účastníky s loutkovým divadlem jako výsostně výtvarným divadelním druhem a s jeho širokými možnostmi. 

Hana Volkmerová a Pavla Masaříková nám představí:

Projekt Meet Loutky 2022 s podtitulem „Loutky…pro ty, co chtějí vědět víc“ propojuje divadelní (umělecký) obor s oborem pedagogickým. Jde o realizaci specifického setkání pedagogů a divadelníků – loutkářů. Na tomto divadelním setkání budou prezentovány inscenace s edukačním (informativně-formativním) potenciálem pro různé věkové skupiny dětí.

Cílem projektu Meet Loutky je nabídnout pedagogické, studentské a odborné veřejnosti platformu pro inspiraci, přemýšlení, seberozvoj v oblasti propojování divadla, výchovy a vzdělávání, a tedy hledání kreativity ve vzdělávání. Projekt má za cíl odbornou analýzu toho, co může návštěva divadla dětem i jejich učitelům nabídnout při výchově a vzdělávání, a nabídnout inspiraci či prostor ke společnému přemýšlení.  Projekt plánuje nabídnout praktikujícím pedagogům nástroj živého a osobního setkávání, osvěžit si, jak kreativně pracovat s dětmi ve vyučování po návštěvě divadelního představení. Připomenout, že návštěva divadla může být nejen základ pro kulturní rozvíjení žáků, ale především impulz a materiál pro následnou výuku ve škole a drahocenným časem stráveným u společného zážitku. Může rozvíjet kreativní potenciál dětí i jejich pedagogů – průvodců a objevovat jejich talenty. Přínos projektu bude jak pro pedagogy, tak pro účastnící se studenty, odborníky v oboru a také děti a žáky, kteří zhlédnou představení a zúčastní se nabízených dramadílen.

Ve druhé části přednášky posluchače seznámíme s pojmem dramadílny, jejich koncepcí, zacílením, obsahem a kratičkou historií. Ve stručnosti lze napsat, že dramadílny jsou umělecko-vzdělávací programy, ve kterých se děti a žáci formou dramatických her seznamují s různými tématy navazující na RVP MŠ (např. literatura, umění, historie, sociální témata atd.). Na vlastní kůži si tak žáci mohou vyzkoušet Komenského metodu Škola hrou.

MgA. Hana Volkmerová Ph.D. je dlouholetou divadelní lektorkou Divadla loutek Ostrava, zakladatelkou zapsaného spolku THeatr ludem, loutkářkou a externě spolupracující odbornou asistentkou na Ostravské univerzitě v Ostravě.
Mgr. et BcA. Pavla Masaříková je předsedkyně a lektorka THeatr ludem. V současné době je pedagožka dramatické výchovy na ZUŠ Třinec a také učí dramatickou výchovu na Střední pedagogické škole v Odrách.